Navigácia

  • Nemáme prázdniny, vyučovanie prebieha!

   Vážení rodičia, 

   na základe usmernení Ministerstva školstva počas zatvorenia škôl a školských zariadení prebieha vyučovanie prostredníctvom našej webovej stránky školy. Vyučujúci jednotlivých predmetov komunikujú so žiakmi, vysvetľujú učivo pomocou prezentácií, zadávajú im priebežne úlohy a pokyny na ich riešenie. Preto je dôležité, aby ste umožnili svojim deťom prihlásiť sa na webovej stránke našej školy prostredníctvom ich žiackeho konta. Zapájanie sa do vyučovania a vypracovávanie úloh je pre žiakov povinné! Zároveň prosíme o kontrolu stavu, či sa Vaše dieťa aktívne podieľa na tomto spôsobe vyučovania! Odporúčame nastaviť režim v domácnosti tak, aby dieťa vypracovávalo úlohy priebežne a systematicky. Ich prácu môžete kontrolovať aj prostredníctvom rodičovského konta.

   ŽIACKE KONTO slúži žiakom na to, aby mohli pracovať podľa pokynov svojho učiteľa, mohli sa vzdelávať, vypracovávať zadania, pozerať si svoje výsledky. Na tomto mieste nájdu aj domáce úlohyDo žiackeho konta sa žiaci prihlasujú svojim menom a priezviskom a heslom, ktoré ste dostali od triedneho učiteľa. 

   RODIČOVSKÉ KONTO je určené rodičom. Funguje podobným spôsobom ako žiacke s tým rozdielom, že slúži ako spätná väzba pre školu, že rodičia výsledky svojich detí videli, máte prehľad o tom, ako Vaše dieťa úlohu vypracovalo, a pod. Z rodičovského konta môže byť problém otvoriť napríklad prílohy domácich úloh, ktoré posiela učiteľ žiakom. Rodičovské konto máte vytvorené, ak ste triednemu učiteľovi zadali svoju emailovú adresu. Prostredníctvom rodičovského konta sa dostanete i k prihlasovacím údajom pre Vaše dieťa. V prípade, že nemáte zriadené rodičovské konto, kontaktujte triedneho učiteľa svojho dieťaťa, ktorý Vám rodičovský prístup zabezpečí. 

   Aplikáciu Edupage si môžete stiahnuť i do svojho mobilného telefónu.

   Ak máte problémy s internetom, kontaktujte vyučujúceho alebo triedneho učiteľa a dohodnite si individuálny postup.

   Ďakujeme za ústretovosť a veríme, že spoločnými silami to zvládneme!

  • Oznam o prerušení vyučovania

   Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu je vyučovanie v základnej a materskej škole  prerušené v období od 16. marca 2020 do odvolania.

  • Riaditeľské voľno

   Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu a príkazu predsedu TSK č.5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

   udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno na deň 13.3.2020. Prerušuje sa prevádzka ZŠ, MŠ aj školskej jedálne.

   Doporučujeme žiakom a ich zákonným zástupcom sledovať webovú stránku školy, obce a oznámenia obecného rozhlasu k získaniu nových informácií.

  • Vyplácanie cestovného

   Vyplácanie cestovného

   Cestovné za mesiace január a február 2020 budeme vyplácať dňa 12.03.2020 v čase od 07.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

   V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

  • OZNAM

   Vážení rodičia, z dôvodu zvýšených opatrení proti šíreniu koronavírusu, ruší riaditeľka Základnej školy s materskou školu Košeca  Ing. Jurenová Eva krúžkovú činnosť a taktiež všetky školské akcie, súťaže, návštevy, exkurzie a výlety. Tento zákaz zatiaľ trvá do 22.3.2020. Vyučovanie v škole zatiaľ prebieha podľa rozvrhu.  O všetkých zmenách Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke školy a na webovej stránke obce Košeca.

   Prosíme všetkých rodičov, aby dbali u svojich detí na zvýšenú hygienu, dali im hygienické vreckovky.

   V prípade, že Vaše dieťa ochorie, dostane teplotu alebo sa necíti dobre, prosím nechať ho  doma a oznámiť túto skutočnosť ihneď  triednej učiteľke.

  • Prerušenie krúžkovej činnosti

   Riaditeľka základnej školy s materskou školou Košeca  Ing. Jurenová Eva s okamžitou platnosťou prerušuje krúžkovú činnosť na škole do 20.3.2020.

  • Zatvorenie telocvične

   Riaditeľka základnej školy s materskou školou Košeca  Ing. Jurenová Eva s okamžitou platnosťou prerušuje prevádzku telocvične v poobedňajších hodinách do 20.3.2020.

  • Dôležitý oznam

   ZŠ s MŠ Košeca, Školská 243/1, 018 64  Košeca upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania  MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení !

   Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o kvapôčkovú infekciu.

   Všeobecné príznaky virózy sú:

   • teplota nad 38 °C,
   • kašeľ, nádcha,
   • bolesť svalov, kĺbov,
   • sťažené dýchanie,

   V prípade, že deti alebo zamestnanci školského zariadenia, v uplynulých dňoch boli alebo sa vrátili  z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

   V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

   • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
   • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
   • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
   • nahlásiť svoju neprítomnosť  telefonicky učiteľovi, resp. riaditeľovi školy, nechodiť priamo do  školského zariadenia.

   Ďakujeme za pochopenie a veríme, že to spoločným  zodpovedným prístupom zvládneme!

                                                                                                  Ing. Jurenová Eva

                                                                              riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca

  • Ako sa chrániť?

  • Turistický krúžok na Vršatci

   Turisti nezaháľali ani počas jarných prázdnin. 26. 02. 2020 absolvovali turisticko-poznávací výlet do okolia. Autobus ich priviezol do Vrštského Podhradia. Tu si vypočuli povesť o bývalom hrade Vršatec, pokochali sa krásou jeho zrúcanín a okolitých brál Bielych Karpát. Nasledovala pešia túra do Červeného Kameňa. A čo ich najviac po ceste zaujalo? Voda, tečúca malými vodopádmi z okolitých studienok a samozrejme prebúdzajúca sa okolitá príroda. Mierne unavení si oddýchli v budove miestnej základnej školy, v ktorej navštívili historické „minimúzeum“, pozreli si staré pracovné nástroje a náradia, učebnice, z ktorých sa kedysi ľudia učili základy čítania a písania i lavicu, v ktorej bývalí žiaci sedávali, kočík, krosná na tkanie kobercov... a vypočuli si i jednu z najznámejších piesní kamenského folklóru „Pod horami, pod skalami v tom Červenom Kameni...“ Výlet si spríjemnili návštevou obchodíka pri miestnom salaši, kde si nakúpili, korbáčiky, syry a iné mliečne výrobky.

                                                                                                                                  Vedúce turistického krúžku 

   Do galérie Turistický krúžok na Vršatci boli pridané fotografie.

  • Karneval základnej školy

   Do galérie Karneval základnej školy boli pridané fotografie.

  • Darujte 2% dane

   Darujte 2% dane

   Vážení rodičia a priatelia školy,

   obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť a poukázali nášmu rodičovskému združeniu 2% z Vašich daní. Touto cestou získané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia našej školy a materskej školy. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Tie budú zmysluplne a adresne využité pre dobro tých, ktorí sú našou budúcnosťou.

   Potrebné tlačivo a bližšie informácie nájdete v priečinku  2% dane.Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane môžete odovzdať triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa, na sekretariát školy, prípadne priamo na daňový úrad.

   Za pomoc všetkým vopred ďakujeme!

  • Zmena termínu karnevalu

   Zmena termínu karnevalu

   Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že vzhľadom na zvyšujúcu sa chorobnosť žiakov, posúvame termín karnevalu o týždeň. Karneval ZŠ bude 19.2.2020.

  • Sopky

   Do galérie Sopky boli pridané fotografie.

  • Okresného kola v basketbale

   Okresného kola v basketbale

   Dňa 11. 2. 2020 sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Okresného kola v basketbale žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v Novej Dubnici. Prvý zápas sme vyhrali, druhý sme prehrali tesne 15:16 a obsadili sme veľmi pekné druhé miesto. Dievčatám gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších kolektívnych športoch (najbližšie nás čaká Okresné kolo vo florbale v marci)! Družstvo dievčat tvorili: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová (9. B), Kristína Kútna (9. A), Tereza Šimášková (8. B), Sára Sabadková, Nikola Markovičová, Klaudia Karlíková, Sabina Belková, Katarína Behanová(8. A) a Lenka Laginová (7. ročník)

   Mgr. Zuzana Bortelová

   Do galérie Okresného kola v basketbale boli pridané fotografie.

  • Soškársky päťboj

   Dňa 29.1.2020 sa na Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom uskutočnila súťaž žiakov základných škôl s názvom „Soškársky päťboj“.

   Našu školu reprezentovali žiaci 9.A Adam Minárik a Michal Litvík.

   Súťažilo sa v 5 kategóriách:

   1. BLUETOOTH RALLY – ovládanie lego auta tabletom
   2. KRESLENIE BEZ CERUZKY – elektronicky
   3. MLADÝ ELEKTROTECHNIK – zostavenie a overenie funkčnosti elektrického obvodu na stavebnici BOFFIN
   4. MLADÝ STROJÁR – výroba jednoduchej súčiastky
   5. KRESLENIE S KORYTNAČKOU (Imagine)

   Našim žiakom sa najviac darilo v kategórii BLUETOOTH RALLY, v ktorej sa umiestnili na krásnom 1. mieste.

   Obom žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

   Do galérie Soškársky päťboj boli pridané fotografie.

  • Turisti v Bojnickom zámku

   Turisti v Bojnickom zámku

   35 žiakov spolu s vedúcimi turistického krúžku a 4 rodičmi navštívili v sobotu 9. 2. 2020 ďalší slovenský zámok – Bojnice. A nie tradične, pretože sa zúčastnili zaujímavého výukového programu pre žiakov základných škôl. Celým zámkom nás sprevádzala sprievodkyňa – princezná. Z kufríkov, ktoré jej pomáhali nosiť naši žiaci, pomenovaní menami bývalých obyvateľov zámku počas prehliadky vyťahovala predmety charakteristické pre život v zámku v minulosti. Počas prehliadky sme videli zlatú sálu, mramorovú sieň, zámockú studňu, obrazáreň, hrobku, rôzne salóniky a pútavú travertínovú jaskyňu pod zámkom. V jednotlivých miestnostiach sme si obzerali oblečenia rytierov, dám i nočné a denné oblečenia detí v minulosti. Dokonca si žiaci zahrali i ruletu a vyskúšali si i hru s hračkami, ktorými si krátili chvíle deti hradných pánov. Z najvyššej veže sme videli široké okolie… Veríme, že sa toto podujatie všetkým zúčastneným páčilo, poznali zaujímavým spôsobom život ľudí v dávnej minulosti a že sa tešia na ďalšie – turisticko-poznávacie  výlety. 

                                                                                                                                  Vedúce turistického krúžku

   Do galérie Turisti v Bojnickom zámku boli pridané fotografie.

  • KARNEVAL

  • 27. 1. 2020

   Aktualizovali sme modul Projekty žiakov. Pozrite si zaujímavé technické stroje, ktoré zostrojili a prezentovali naši siedmaci na hodine Techniky.

  • Predkolo v basketbale

   Dňa 23. 1. sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Predkola v basketbale žiačok ZŠ v Dubnici nad Váhom. Odohrali sme tri zápasy, všetky sme vyhrali, získali prvé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári. Gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v Okresnom kole! Družstvo žiačok: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová, Adela Grulichová (9. B), Kristína Kútna (9. A), Janka Šupáková, Tereza Šimášková (8. B), Sára Sabadková, Nikola Markovičová, Katarína Behanová, Klaudia Karlíková, SabinaBelková, Klára Tarabová (8. A) a Lenka Laginová (7. ročník)

    

   Do galérie Basketbal boli pridané fotografie.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria