Navigácia

  • Mikulášska návšteva v našej škole

   Do galérie Mikulášska návšteva boli pridané fotografie.

  • Technická olympiáda

   Dňa 28.11.2019 sa uskutočnilo v ZŠ v Dubnici nad Váhom okresné kolo technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy Adrián Zelíska (7.roč.), Jakub Suchomel (8.A) a Šimon Polák (9.B).

   Všetci traja žiaci boli úspešní riešitelia, nakoľko získali požadovaný počet bodov.

   Veľkú radosť nám spravil žiak Adrián Zelíska, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste!

   Víťazovi blahoželáme!

  • Rodičovské združenie

   Vážení rodičia, 

   pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia pre jednotlivé triedy v nasledovných termínoch:

   7.ročník - 27.11.2019 (t.j. v stredu) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

   všetky triedy okrem 7.ročníka - 28.11.2019 (t.j.vo štvrtok) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

   Tešíme sa na Vašu účasť!

  • Obvodné kolo florbal dievčatá

   Dňa 21. 11. 2019 sa naše dievčatá zúčastnili Predkola žiačok vo florbale. Po dvoch víťazstvách a jednej tesnej prehre sme obsadili druhé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci v Novej Dubnici. O postup sa zaslúžili: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová, Adela Grulichová(9. B), Kristína Kútna (9. A), Nikola Markovičová, Katarína Behanová(8. A), Janka Šupáková, Tereza Šimášková (8. B), Lenka Laginová, Vanesa Sabadková, Stanka Fabušová (7. ročník), Júlia Miháliková, Kristína Kalamenová (6. A). Za reprezentáciu školy a postup ďakujeme, gratulujeme a držíme palce v Okresnom kole!                                         Mgr. Zuzana Bortelová                     Do galérie Obvodné kolo florbal dievčatá boli pridané fotografie.

  • Návšteva hradu Strečno

   Členovia turistického krúžku ukončili  kalendárny  turistický rok návštevou hradu Strečno. Sprievodkyňa ich oboznámila s históriou hradu - jeho vznikom v 13. -14. storočí i čiastočným zánikom v 17. storočí, kedy dal kráľ Leopold 1. hrad zničiť. Počas návštevy si prezreli expozície historických predmetov, makety pôvodného hradu i hradu po jeho zničení, hladomorňu, kuchyňu i kaplnku, v ktorej sa nachádzala expozícia obrazov i hlinená kópia Žofie Bosniakovej, najznámejšej historickej osobnosti, ktorá v hrade žila. A návšteva hradu nebola len návštevou, ale i turistikou. Veď pri prehliadke zrekonštruovaných hradných priestorov museli všetci zdolať 479 schodov...  Po krátkej prestávke a občerstvení na nádvorí hradu nasledovala, ako zvyčajne, návšteva jedného z obchodných centier v Žiline a cesta domov. Veríme, že toto podujatie podnieti členov turistického krúžku k účasti na podobných podujatiach v roku 2020.

                                                                                                                                     Vedúce turistického krúžku

   Do galérie Návšteva hradu Strečno boli pridané fotografie.

  • OZNAM

   OZNAM O DOČASNOM RIEŠENÍ SITUÁCIE DOCHÁDZAJÚCICH ŽIAKOV

   Na základe vzniknutého problému s odstránenou zastávkou a čakaním dochádzajúcich žiakov na autobus po skončení vyučovania vedenie školy navrhuje odo dňa zverejnenia nasledovné riešenie:

   1/ Dochádzajúci žiaci končiaci piatou vyučovacou hodinou sa v prípade nepriaznivého počasia môžu zdržiavať v budove základnej školy v priestoroch na dolnej chodbe s ohľadom na naďalej prebiehajúce vyučovanie, ktoré nesmú svojim správaním vyrušovať. V prípade potreby môžu použiť WC len na dolnej chodbe, žiakom sa zakazuje behať po budove školy. V prípade hlučného alebo nevhodného správania budú musieť budovy školy opustiť.

   2/ Dochádzajúci žiaci končiaci šiestou vyučovacou hodinou musia budovu školy po skončení vyučovania opustiť a po odídení všetkých tried z priestorov šatne sa môžu v prípade nepriaznivého počasia do budovy vrátiť a zotrvať na dolnej chodbe do odchodu najbližšieho autobusu. V prípade hlučného a nevhodného správania budú musieť budovu školy opustiť.

   Riešenie platí do odvolania.

    

  • Babka, dedko

   Do galérie Babka, dedko boli pridané fotografie.

  • Čitateľská gramotnosť

   Do galérie Čitateľská gramotnosť boli pridané fotografie.

  • Farebná múza

   Do galérie Farebná múza boli pridané fotografie.

  • Jesenné hry

   Do galérie Jesenné hry boli pridané fotografie.

  • Oznam

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Košeca oznamuje rodičom, že z organizačných dôvodov zabezpečenia Testovania 5 budú mať žiaci prvého stupňa (žiaci 1.-4.ročníka) dňa 20.novembra 2019 riaditeľské voľno.

  • Protidrogový vlak

    Naši žiaci mali 5.11.2019 možnosť zúčastniť sa jedinečného edukačného programu Revolution Train – Protidrogový vlak, podporovaného Národnou protidrogovou centrálou. Cieľom tohto interaktívneho programu je, prostredníctvom zapojenia do reálnych emotívnych situácií,  inšpirovať žiakov k pozitívnym životným voľbám. Ako to vo vlaku vyzeralo, si môžete pozrieť TU.

  • Deň boja proti chudobe

   Pri príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe mali žiaci 8.a 9. ročníka prednášku spojenú s besedou. Priblížili si tému Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. Hovorili o sporení a zadlžovaní, o reklame i o tom, či/aký je rozdiel medzi tým, čo (naozaj) potrebujem, a čo (iba) chcem – medzi túžbou a potrebou. Atmosféru z besedy zachytenú na fotografiách si môžete pozrieť TU.

  • Osvienčim

   Dňa 4. 11. 2019  naši deviataci navštívili Koncentračný  tábor Osvienčim v Poľsku. Je to autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky  počas druhej svetovej vojny. V Osvienčime a následne aj v Březinke žiaci videli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na celom svete.

    Miroslava Švehlová

   Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

  • Imatrikulácia

   Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.

  • Medzinárodný deň školských knižníc

   Dňa 28.októbra 2019 si žiaci našej školy už po niekoľkýkrát netradičným spôsobom pripomenuli Medzinárodný deň knižníc s názvom„Inšpirujúca žiaci, tvorivá myseľ: 145 výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Cieľom tohto dňa bolo zábavnými a rozmanitými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a k získavaniu nových informácií, poznatkov a umeleckých zážitkov. Na toto podujatie sme pozvali starostu obce Košeca Mgr. Radomíra Brtáňa a za rodičov Máriu Kalamenovú a Martinu Koníčkovú a Ivanu Lackovú.

    Žiaci 8. ročníka si prichystali pekné prezentácie venované tejto téme a filmové ukážku z diela Maco Mlieč, Statky - zmätky, Mamka Pôstková. Mladších žiakov podrobne oboznámili so životom a tvorbou Jozefa Gregora Tajovského. Z nových poznatkov si žiaci vypracovali projekt. V závere ešte navštívili burzu kníh. Deň sa žiakom páčil, usilovne pracovali a tešia sa na ďalší ročník.

    

   Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

  • Exkurzia - Gazdovský dvor Turá Lúka

   Do galérie Exkurzia - Gazdovský dvor Turá Lúka boli pridané fotografie.

   Žiaci 3. ročníka v  rámci exkurzie z vlastivedy navštívili Gazdovský dvor v obci Turá Lúka. Veľmi pútavou formou im priblížili život ľudí na dedeine. Naučili sa  ľudové piesne, vyskúšali si priasť nite a tkať plátno.

  • Exkurzia Banská Štiavnica

   Do galérie Exkurzia Banská Štiavnica boli pridané fotografie.

   Dňa 10.10.2019, sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka, vybrali na spoločnú exkurziu do Banskej Štiavnice do baní a na Nový Zámok.

   V autobuse bolo veselo, pretože niekto zo siedmakov začal púšťať pesničky. Všetci siedmaci spievali, akoby spolu spievavali každý deň. Dokonca to bolo lepšie, ako na hudobnej výchove. Hrali sa aj slovenské, ale aj zahraničné pesničky. Niektoré sa dokonca opakovali. Medzi najhranejšie patrila Mariana, Topoľčianska zlatokopka, a ďalšie.

   Do Banskej Štiavnice sme došli až za dve hodiny. Po ceste sme videli rôzne a krásne stavby. Jednou z najkrajších dominánt mesta, ktorá upúta pozornosť už z diaľky, je Banskoštiavnická kalvária.

   Keď sme sa nachádzali v areáli, museli sme čakať, pokiaľ sa prehliadka nezačne. Žiaci si medzi tým prezerali rôzne exponáty, alebo si pokúpili suveníry.

   Keď sa prehliadka začala, ako prvé nám pán sprievodca povedal niečo o baniach, pravidla baníkov a poučil nás o bezpečnosti v baniach. Potom nám pustil film, o prvých baníkoch, ako začínali a ako sa zbavovali vody. Voda pre nich zo začiatku bola prekážka, ale neskôr ju využívali pri preprave. Do baní dokonca brali kone, aby im pomohli pri vození nakopaného materiálu. Po filme sme sa odobrali do prvej šachty tejto bane, kde sa nachádzali plášte, prilby a lampáše. Keď sme boli všetci oblečený a pripravený, vyrazili sme ku vstupu.

   V bani bolo vlhko, čiže sme si museli dávať pozor hlavne pod nohy. Vonku bolo síce teplo, ale čím nižšie sme išli, tým nám bola väčšia zima. Prechádzali sme tunelmi ktoré boli spravené pomocou výbušnín, ale aj takými ktoré kopali ručne. Keďže sme boli najmenšia skupina, nemohli sme sa zastavovať všade. Ale zastavili sme napríklad pri stroji, pri ktorom boli kone. Na to že sme v podzemí strávili skoro dve hodiny, ubehlo nám to rýchlo.

   Po baniach sme sa vrátili do autobusu, a ani nie do pol hodiny sme boli pri Novom Zámku.

   Táto pozoruhodná stavba, dominanta Banskej Štiavnice je známa pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský hrad, sa nachádza na Frauenbergskom kopci.   Bola postavená v rokoch 1564-1571. Nový Zámok zároveň plnil úlohu strážnej veže. Po skončení tureckých vojen slúžil ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické baníctvo.

   Zámok sa skladal zo štyroch poschodí. Na prvom, nám pani sprievodkyňa povedal o hrade, a čo sa nachádza na ostatný poschodiach.

   Expozícia dokumentuje vojenskú situáciu, výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, maľované strelecké terče, ktorých pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov, obrazy členov rodiny Koháryovcov, ktorá sa významne zapojila do bojov proti Turkom.   

   Sedemhlavňové delo takzvaný organ zo 16. Storočia, turecké jatagány, hradné pušky, zápalné smolné palice, plastiky Turkov v životnej veľkosti, orientálne interiéry, strážnica uhorského vojska, atď. Na najvyššej bašte, bol výhľad na jeho okolie. Mohli sme vidieť Starý Zámok, námestie a ďalšie stavby.

   Domov sme sa vrátili až večer, keď už bola tma. Všetci sme boli unavení z dňa plného nových vedomostí.

    

   Napísala: Stanislava Fabušová (7. roč.)

   Fotky: Tomáš Suchomel (7. roč.)

                    Samo Briestenský (7. roč.)

    

    

    

    

     

    

    

  • Beseda o misii v Tanzánii

   Do galérie Beseda o misii v Tanzánii boli pridané fotografie.

   Október je aj misijný mesiac. Na našej škole nám tému misií prišli priblížiť manželia Čaploví, ktorí boli tento rok v africkej Tanzánii. Spolu s ďalšími tam doviezli cca 500 kg materiálnej pomoci. Do školy AveMaria, ktorú slávnostne otvárali, priniesli lopty a školské potreby, do kostolov liturgické pomôcky a tiež potrebné veci do nemocnice. V susednej krajine Rwanda navštívili miesto posledného Cirkvou uznaného zjavenia Panny Márie. O svojej misii sa so žiakmi NBV 2. stupňa podelili na besedách, z ktorých fotografie si môžete pozrieť v galérii.

  • Záložky

    Na základe prihlášky našej školy do tohto projektu nám bola pridelená partnerská Základní škola s mateřskou školou, Školní 126, Horní Jiřetín. Navzájom sme sa skontaktovali prostredníctvom mailových adries a dohodli si počty záložiek-200 kusov.  Počas celého mesiaca sa na našej škole intenzívne pracovalo na nových záložkách do kníh .Tešíme sa na ďalší ročník tejto výmennej akcie. Do galérie Záložky boli pridané fotografie.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria