Navigácia

  • 27. 1. 2020

   Aktualizovali sme modul Projekty žiakov. Pozrite si zaujímavé technické stroje, ktoré zostrojili a prezentovali naši siedmaci na hodine Techniky.

  • Predkolo v basketbale

   Dňa 23. 1. sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Predkola v basketbale žiačok ZŠ v Dubnici nad Váhom. Odohrali sme tri zápasy, všetky sme vyhrali, získali prvé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári. Gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v Okresnom kole! Družstvo žiačok: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová, Adela Grulichová (9. B), Kristína Kútna (9. A), Janka Šupáková, Tereza Šimášková (8. B), Sára Sabadková, Nikola Markovičová, Katarína Behanová, Klaudia Karlíková, SabinaBelková, Klára Tarabová (8. A) a Lenka Laginová (7. ročník)

    

   Do galérie Basketbal boli pridané fotografie.

  • Predkolo Vybíjaná

   Dňa 17. 1. sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Predkola vo vybíjanej žiačok ZŠ. Odohrali sme dva zápasy, skončili sme na druhom mieste a postúpili do Okresného kola. Okresné kolo sa konalo        21. 1. 2020 v Novej Dubnici. Po dvoch víťazstvách a jednej prehre sme obsadili výborné druhé miesto. Gratulujeme! Družstvo žiačok: Júlia Miháliková, Kristína Kalamenová, Barbora Dlhá (6. A), Barbora Štúriková, Vanesa Ištvánová, Karin Štefúnová (6. B), Nina Puterová, Lucia Živčicová (7. ročník), Zuzana Palčeková (5. A), Vanesa Kováčová, Nela Turzová, Ema Turzová, Ema Sklenárová (5. B)                                                                    Do galérie Predkolo Vybíjaná boli pridané fotografie.

  • Olympiáda z anglického jazyka

   Dňa 15. 1. 2020 sa konalo Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka v Dubnici nad Váhom. Žiačka   9. B Kristína Vrábliková obsadila v konkurencii 14 žiakov krásne tretie miesto v kategórii B1. Žiak  6. A Boris Vronka skončil z 13 súťažiacich na nepopulárnom, ale veľmi peknom štvrtom mieste v kategórii A1. Obom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy v budúcnosti!

                                                                                                                                          Mgr. Zuzana Bortelová

  • Hvezdáreň Hlohovec

   Dňa 19.12.2019 naši druháci a štvrtáci navštívili Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci.  Deti sa pútavou formou oboznámili so súhvezdiami, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Pomocou ďalekohľadu  mali pozorovať Slnko, no šťastie im tentokrát neprialo, pretože sa schovalo za kopulu. Do galérie Hvezdáreň Hlohovec boli pridané fotografie.

  • Vyplácanie cestovného

   Vyplácanie cestovného

   Cestovné za mesiace september až december 2019 budeme vyplácať dňa 9.01.2020 v čase od 07.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

   V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

  • Aj Ty BUĎ DOBRÝ AKO MIKULÁŠ!

   Stalo sa už krásnou tradíciou, že sa podelíme so sladkosťami, ktoré nám priniesol Mikuláš a venujeme ich deťom, ku ktorým život nie je až taký sladký...

   Tak aj tento rok deti celý týždeň prinášali svoje väčšie či menšie „podarúnky“ a s láskou ich posielali svojim neznámym kamarátom. So žiakmi 8.A sme ich potriedili a so žiakmi 9. ročníka sme ich v piatok 13.12. 2019 boli odovzdať do Centra pre deti a rodinu sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici – bývalý Detský charitný dom. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť   TU.

  • Emka to vie

   Počítačová závislosť, šikanovanie, bezpečnosť na cestách, útek z rodiny, ako vyhľadať pomoc – to sú témy zo života, s ktorými sa môžu naše deti v živote stretnúť. Verím, že vďaka preventívnemu programu ,, Emka to vie“, ktorého sa zúčastnili žiaci 4. ročníka, dokážu naše deti lepšie čeliť nebezpečenstvám dnešnej doby. Pani Mgr. Prostredná z CPPPaP Dubnica nad Váhom zaujímavými a pútavými príbehmi hlavnej hrdinky Emky z DVD pomáhala deťom rozpoznávať sociálno-patologické javy. Posledné stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti policajta, ktorý deťom poskytol informácie z vlastnej praxe.

   Do galérie Emka to vie boli pridané fotografie.

  • Benefičný koncert 2019

   Do galérie Benefičný koncert 2019 boli pridané fotografie.

  • OZNAM

   Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje:

   • dňa 20.12.2019 udeľuje riaditeľské voľno,
   • v dňoch 23.12.2019 až 7.1.2020vianočné prázdniny,
   • vyučovanie po vianočných prázdninách začína 8.1.2020.

   Z prevádzkových dôvodov bude v dňoch 20.12.2019 až 7.1.2020 zatvorená aj MŠ.

  • Benefičný koncert

  • Plavecký výcvik

   „...my sa vody nebojíme,“ povedali si žiaci 3. a 4. ročníka a absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Púchove. Chválime ich, lebo všetci sa naučili plávať a bolo ich veru neúrekom – 55. Tí najzdatnejší zaplávali aj 300 metrov, tí menej zdatní 6 metrov.

                                                                                                                                             Srdečne blahoželáme!

   Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

  • Mikulášska návšteva v našej škole

   Do galérie Mikulášska návšteva boli pridané fotografie.

  • Technická olympiáda

   Dňa 28.11.2019 sa uskutočnilo v ZŠ v Dubnici nad Váhom okresné kolo technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy Adrián Zelíska (7.roč.), Jakub Suchomel (8.A) a Šimon Polák (9.B).

   Všetci traja žiaci boli úspešní riešitelia, nakoľko získali požadovaný počet bodov.

   Veľkú radosť nám spravil žiak Adrián Zelíska, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste!

   Víťazovi blahoželáme!

  • Rodičovské združenie

   Vážení rodičia, 

   pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia pre jednotlivé triedy v nasledovných termínoch:

   7.ročník - 27.11.2019 (t.j. v stredu) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

   všetky triedy okrem 7.ročníka - 28.11.2019 (t.j.vo štvrtok) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

   Tešíme sa na Vašu účasť!

  • Obvodné kolo florbal dievčatá

   Dňa 21. 11. 2019 sa naše dievčatá zúčastnili Predkola žiačok vo florbale. Po dvoch víťazstvách a jednej tesnej prehre sme obsadili druhé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci v Novej Dubnici. O postup sa zaslúžili: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová, Adela Grulichová(9. B), Kristína Kútna (9. A), Nikola Markovičová, Katarína Behanová(8. A), Janka Šupáková, Tereza Šimášková (8. B), Lenka Laginová, Vanesa Sabadková, Stanka Fabušová (7. ročník), Júlia Miháliková, Kristína Kalamenová (6. A). Za reprezentáciu školy a postup ďakujeme, gratulujeme a držíme palce v Okresnom kole!                                         Mgr. Zuzana Bortelová                     Do galérie Obvodné kolo florbal dievčatá boli pridané fotografie.

  • Návšteva hradu Strečno

   Členovia turistického krúžku ukončili  kalendárny  turistický rok návštevou hradu Strečno. Sprievodkyňa ich oboznámila s históriou hradu - jeho vznikom v 13. -14. storočí i čiastočným zánikom v 17. storočí, kedy dal kráľ Leopold 1. hrad zničiť. Počas návštevy si prezreli expozície historických predmetov, makety pôvodného hradu i hradu po jeho zničení, hladomorňu, kuchyňu i kaplnku, v ktorej sa nachádzala expozícia obrazov i hlinená kópia Žofie Bosniakovej, najznámejšej historickej osobnosti, ktorá v hrade žila. A návšteva hradu nebola len návštevou, ale i turistikou. Veď pri prehliadke zrekonštruovaných hradných priestorov museli všetci zdolať 479 schodov...  Po krátkej prestávke a občerstvení na nádvorí hradu nasledovala, ako zvyčajne, návšteva jedného z obchodných centier v Žiline a cesta domov. Veríme, že toto podujatie podnieti členov turistického krúžku k účasti na podobných podujatiach v roku 2020.

                                                                                                                                     Vedúce turistického krúžku

   Do galérie Návšteva hradu Strečno boli pridané fotografie.

  • OZNAM

   OZNAM O DOČASNOM RIEŠENÍ SITUÁCIE DOCHÁDZAJÚCICH ŽIAKOV

   Na základe vzniknutého problému s odstránenou zastávkou a čakaním dochádzajúcich žiakov na autobus po skončení vyučovania vedenie školy navrhuje odo dňa zverejnenia nasledovné riešenie:

   1/ Dochádzajúci žiaci končiaci piatou vyučovacou hodinou sa v prípade nepriaznivého počasia môžu zdržiavať v budove základnej školy v priestoroch na dolnej chodbe s ohľadom na naďalej prebiehajúce vyučovanie, ktoré nesmú svojim správaním vyrušovať. V prípade potreby môžu použiť WC len na dolnej chodbe, žiakom sa zakazuje behať po budove školy. V prípade hlučného alebo nevhodného správania budú musieť budovy školy opustiť.

   2/ Dochádzajúci žiaci končiaci šiestou vyučovacou hodinou musia budovu školy po skončení vyučovania opustiť a po odídení všetkých tried z priestorov šatne sa môžu v prípade nepriaznivého počasia do budovy vrátiť a zotrvať na dolnej chodbe do odchodu najbližšieho autobusu. V prípade hlučného a nevhodného správania budú musieť budovu školy opustiť.

   Riešenie platí do odvolania.

    

  • Babka, dedko

   Do galérie Babka, dedko boli pridané fotografie.

  • Čitateľská gramotnosť

   Do galérie Čitateľská gramotnosť boli pridané fotografie.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria