Utorok 7. 4. 2020

Vitajte na stránkach našej školy

N O V I N K Y

 • Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že zápis žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  20.4.2020 v čase od 9,00 do 11,00 hodiny a

  21.4.2020 v čase od 14,00 do 16,00 hodiny

  v priestoroch základnej školy v Košeci. Pôvodne zverejnené termíny zápisu sa rušia.

  POKYNY K ZÁPISU

  Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis uskutoční:

  1. bez osobnej prítomnosti detí;

  2. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení:

  • vstup do budovy
 • Vážení rodičia,

  na základe usmernení Ministerstva školstva počas zatvorenia škôl a školských zariadení prebieha vyučovanie prostredníctvom našej webovej stránky školy. Vyučujúci jednotlivých predmetov komunikujú so žiakmi, vysvetľujú učivo pomocou prezentácií, zadávajú im priebežne úlohy a pokyny na ich riešenie. Preto je dôležité, aby ste umožnili svojim deťom prihlásiť sa na webovej stránke našej školy prostredníctvom ich žiackeho konta. Zapájanie sa do vyučovania a vypracovávanie úloh je pre žiakov povinné! Zároveň prosíme o kontrolu stavu, či sa Vaše dieťa aktívne podieľa na tomto spôsobe vyučovania! Odporúčame nastaviť režim v domácnosti tak, aby dieťa vypracovávalo úlohy priebežne a systematicky. Ich prácu môžete kontrolovať aj prostredníctvom rodičovského konta.

 • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu je vyučovanie v základnej a materskej škole prerušené v období od 16. marca 2020 do odvolania.

 • Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu a príkazu predsedu TSK č.5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

  udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno na deň 13.3.2020. Prerušuje sa prevádzka ZŠ, MŠ aj školskej jedálne.

  Doporučujeme žiakom a ich zákonným zástupcom sledovať webovú stránku školy, obce a oznámenia obecného rozhlasu k získaniu nových informácií.

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace január a február 2020 budeme vyplácať dňa 12.03.2020 v čase od 07.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Vážení rodičia, z dôvodu zvýšených opatrení proti šíreniu koronavírusu, ruší riaditeľka Základnej školy s materskou školu Košeca Ing. Jurenová Eva krúžkovú činnosť a taktiež všetky školské akcie, súťaže, návštevy, exkurzie a výlety. Tento zákaz zatiaľ trvá do 22.3.2020. Vyučovanie v škole zatiaľ prebieha podľa rozvrhu. O všetkých zmenách Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke školy a na webovej stránke obce Košeca.

  Prosíme všetkých rodičov, aby dbali u svojich detí na zvýšenú hygienu, dali im hygienické vreckovky.

 • Riaditeľka základnej školy s materskou školou Košeca Ing. Jurenová Eva s okamžitou platnosťou prerušuje krúžkovú činnosť na škole do 20.3.2020.

 • Riaditeľka základnej školy s materskou školou Košeca Ing. Jurenová Eva s okamžitou platnosťou prerušuje prevádzku telocvične v poobedňajších hodinách do 20.3.2020.

 • ZŠ s MŠ Košeca, Školská 243/1, 018 64 Košeca upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení !

  Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o kvapôčkovú infekciu.

  Všeobecné príznaky virózy sú:

  • teplota nad 38 °C,
  • kašeľ, nádcha,
  • bolesť svalov, kĺbov,
  • sťažené dýchanie,

  V prípade, že deti alebo zamestnanci školského zariadenia, v uplynulých dňoch boli alebo sa vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

 • Turisti nezaháľali ani počas jarných prázdnin. 26. 02. 2020 absolvovali turisticko-poznávací výlet do okolia. Autobus ich priviezol do Vrštského Podhradia. Tu si vypočuli povesť o bývalom hrade Vršatec, pokochali sa krásou jeho zrúcanín a okolitých brál Bielych Karpát. Nasledovala pešia túra do Červeného Kameňa. A čo ich najviac po ceste zaujalo? Voda, tečúca malými vodopádmi z okolitých studienok a samozrejme prebúdzajúca sa okolitá príroda. Mierne unavení si oddýchli v budove miestnej základnej školy, v ktorej navštívili historické „minimúzeum“, pozreli si staré pracovné nástroje a náradia, učebnice, z ktorých sa kedysi ľudia učili základy čítania a písania i lavicu, v ktorej bývalí žiaci sedávali, kočík, krosná na tkanie kobercov... a vypočuli si i jednu z najznámejších piesní kamenského folklóru „Pod horami, pod skalami v tom Červenom Kameni...“ Výlet si spríjemnili návštevou obchodíka pri miestnom salaši, kde si nakúpili, korbáčiky, syry a iné mliečne výrobky.

  Vedúce turistického krúžku

 • Do galérie Karneval základnej školy boli pridané fotografie.

 • Darujte 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť a poukázali nášmu rodičovskému združeniu 2% z Vašich daní. Touto cestou získané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia našej školy a materskej školy. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Tie budú zmysluplne a adresne využité pre dobro tých, ktorí sú našou budúcnosťou.

  Potrebné tlačivo a bližšie informácie nájdete v priečinku 2% dane.Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane môžete odovzdať triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa, na sekretariát školy, prípadne priamo na daňový úrad.

 • Zmena termínu karnevalu

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že vzhľadom na zvyšujúcu sa chorobnosť žiakov, posúvame termín karnevalu o týždeň. Karneval ZŠ bude 19.2.2020.

 • Do galérie Sopky boli pridané fotografie.

 • Okresného kola v basketbale

  Dňa 11. 2. 2020 sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Okresného kola v basketbale žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v Novej Dubnici. Prvý zápas sme vyhrali, druhý sme prehrali tesne 15:16 a obsadili sme veľmi pekné druhé miesto. Dievčatám gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších kolektívnych športoch (najbližšie nás čaká Okresné kolo vo florbale v marci)! Družstvo dievčat tvorili: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová (9. B), Kristína Kútna (9. A), Tereza Šimášková (8. B), Sára Sabadková, Nikola Markovičová, Klaudia Karlíková, Sabina Belková, Katarína Behanová(8. A) a Lenka Laginová (7. ročník)

 • Dňa 29.1.2020 sa na Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom uskutočnila súťaž žiakov základných škôl s názvom „Soškársky päťboj“.

  Našu školu reprezentovali žiaci 9.A Adam Minárik a Michal Litvík.

  Súťažilo sa v 5 kategóriách:

  1. BLUETOOTH RALLY – ovládanie lego auta tabletom
  2. KRESLENIE BEZ CERUZKY – elektronicky
  3. MLADÝ ELEKTROTECHNIK – zostavenie a overenie funkčnosti elektrického obvodu na stavebnici BOFFIN
  4. MLADÝ STROJÁR – výroba jednoduchej súčiastky
  5. KRESLENIE S KORYTNAČKOU (Imagine)
 • Turisti v Bojnickom zámku

  35 žiakov spolu s vedúcimi turistického krúžku a 4 rodičmi navštívili v sobotu 9. 2. 2020 ďalší slovenský zámok – Bojnice. A nie tradične, pretože sa zúčastnili zaujímavého výukového programu pre žiakov základných škôl. Celým zámkom nás sprevádzala sprievodkyňa – princezná. Z kufríkov, ktoré jej pomáhali nosiť naši žiaci, pomenovaní menami bývalých obyvateľov zámku počas prehliadky vyťahovala predmety charakteristické pre život v zámku v minulosti. Počas prehliadky sme videli zlatú sálu, mramorovú sieň, zámockú studňu, obrazáreň, hrobku, rôzne salóniky a pútavú travertínovú jaskyňu pod zámkom. V jednotlivých miestnostiach sme si obzerali oblečenia rytierov, dám i nočné a denné oblečenia detí v minulosti. Dokonca si žiaci zahrali i ruletu a vyskúšali si i hru s hračkami, ktorými si krátili chvíle deti hradných pánov. Z najvyššej veže sme videli široké okolie… Veríme, že sa toto podujatie všetkým zúčastneným páčilo, poznali zaujímavým spôsobom život ľudí v dávnej minulosti a že sa tešia na ďalšie – turisticko-poznávacie výlety.

 • 27. 1. 2020

  Aktualizovali sme modul Projekty žiakov. Pozrite si zaujímavé technické stroje, ktoré zostrojili a prezentovali naši siedmaci na hodine Techniky.

 • Dňa 23. 1. sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Predkola v basketbale žiačok ZŠ v Dubnici nad Váhom. Odohrali sme tri zápasy, všetky sme vyhrali, získali prvé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári. Gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v Okresnom kole! Družstvo žiačok: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová, Adela Grulichová (9. B), Kristína Kútna (9. A), Janka Šupáková, Tereza Šimášková (8. B), Sára Sabadková, Nikola Markovičová, Katarína Behanová, Klaudia Karlíková, SabinaBelková, Klára Tarabová (8. A) a Lenka Laginová (7. ročník)

 • Dňa 17. 1. sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Predkola vo vybíjanej žiačok ZŠ. Odohrali sme dva zápasy, skončili sme na druhom mieste a postúpili do Okresného kola. Okresné kolo sa konalo 21. 1. 2020 v Novej Dubnici. Po dvoch víťazstvách a jednej prehre sme obsadili výborné druhé miesto. Gratulujeme! Družstvo žiačok: Júlia Miháliková, Kristína Kalamenová, Barbora Dlhá (6. A), Barbora Štúriková, Vanesa Ištvánová, Karin Štefúnová (6. B), Nina Puterová, Lucia Živčicová (7. ročník), Zuzana Palčeková (5. A), Vanesa Kováčová, Nela Turzová, Ema Turzová, Ema Sklenárová (5. B) Do galérie Predkolo Vybíjaná boli pridané fotografie.

 • Dňa 15. 1. 2020 sa konalo Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka v Dubnici nad Váhom. Žiačka 9. B Kristína Vrábliková obsadila v konkurencii 14 žiakov krásne tretie miesto v kategórii B1. Žiak 6. A Boris Vronka skončil z 13 súťažiacich na nepopulárnom, ale veľmi peknom štvrtom mieste v kategórii A1. Obom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy v budúcnosti!

  Mgr. Zuzana Bortelová

 • Dňa 19.12.2019 naši druháci a štvrtáci navštívili Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci. Deti sa pútavou formou oboznámili so súhvezdiami, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Pomocou ďalekohľadu mali pozorovať Slnko, no šťastie im tentokrát neprialo, pretože sa schovalo za kopulu. Do galérie Hvezdáreň Hlohovec boli pridané fotografie.

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace september až december 2019 budeme vyplácať dňa 9.01.2020 v čase od 07.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Stalo sa už krásnou tradíciou, že sa podelíme so sladkosťami, ktoré nám priniesol Mikuláš a venujeme ich deťom, ku ktorým život nie je až taký sladký...

  Tak aj tento rok deti celý týždeň prinášali svoje väčšie či menšie „podarúnky“ a s láskou ich posielali svojim neznámym kamarátom. So žiakmi 8.A sme ich potriedili a so žiakmi 9. ročníka sme ich v piatok 13.12. 2019 boli odovzdať do Centra pre deti a rodinu sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici – bývalý Detský charitný dom. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť TU.

 • Počítačová závislosť, šikanovanie, bezpečnosť na cestách, útek z rodiny, ako vyhľadať pomoc – to sú témy zo života, s ktorými sa môžu naše deti v živote stretnúť. Verím, že vďaka preventívnemu programu ,, Emka to vie“, ktorého sa zúčastnili žiaci 4. ročníka, dokážu naše deti lepšie čeliť nebezpečenstvám dnešnej doby. Pani Mgr. Prostredná z CPPPaP Dubnica nad Váhom zaujímavými a pútavými príbehmi hlavnej hrdinky Emky z DVD pomáhala deťom rozpoznávať sociálno-patologické javy. Posledné stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti policajta, ktorý deťom poskytol informácie z vlastnej praxe.

 • Do galérie Benefičný koncert 2019 boli pridané fotografie.

 • Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje:

  • dňa 20.12.2019 udeľuje riaditeľské voľno,
  • v dňoch 23.12.2019 až 7.1.2020vianočné prázdniny,
  • vyučovanie po vianočných prázdninách začína 8.1.2020.

  Z prevádzkových dôvodov bude v dňoch 20.12.2019 až 7.1.2020 zatvorená aj MŠ.

 • „...my sa vody nebojíme,“ povedali si žiaci 3. a 4. ročníka a absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Púchove. Chválime ich, lebo všetci sa naučili plávať a bolo ich veru neúrekom – 55. Tí najzdatnejší zaplávali aj 300 metrov, tí menej zdatní 6 metrov.

  Srdečne blahoželáme!

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Dňa 28.11.2019 sa uskutočnilo v ZŠ v Dubnici nad Váhom okresné kolo technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy Adrián Zelíska (7.roč.), Jakub Suchomel (8.A) a Šimon Polák (9.B).

  Všetci traja žiaci boli úspešní riešitelia, nakoľko získali požadovaný počet bodov.

  Veľkú radosť nám spravil žiak Adrián Zelíska, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste!

  Víťazovi blahoželáme!

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia pre jednotlivé triedy v nasledovných termínoch:

  7.ročník - 27.11.2019 (t.j. v stredu) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

  všetky triedy okrem 7.ročníka - 28.11.2019 (t.j.vo štvrtok) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Dňa 21. 11. 2019 sa naše dievčatá zúčastnili Predkola žiačok vo florbale. Po dvoch víťazstvách a jednej tesnej prehre sme obsadili druhé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci v Novej Dubnici. O postup sa zaslúžili: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová, Adela Grulichová(9. B), Kristína Kútna (9. A), Nikola Markovičová, Katarína Behanová(8. A), Janka Šupáková, Tereza Šimášková (8. B), Lenka Laginová, Vanesa Sabadková, Stanka Fabušová (7. ročník), Júlia Miháliková, Kristína Kalamenová (6. A). Za reprezentáciu školy a postup ďakujeme, gratulujeme a držíme palce v Okresnom kole! Mgr. Zuzana Bortelová Do galérie Obvodné kolo florbal dievčatá boli pridané fotografie.

 • Členovia turistického krúžku ukončili kalendárny turistický rok návštevou hradu Strečno. Sprievodkyňa ich oboznámila s históriou hradu - jeho vznikom v 13. -14. storočí i čiastočným zánikom v 17. storočí, kedy dal kráľ Leopold 1. hrad zničiť. Počas návštevy si prezreli expozície historických predmetov, makety pôvodného hradu i hradu po jeho zničení, hladomorňu, kuchyňu i kaplnku, v ktorej sa nachádzala expozícia obrazov i hlinená kópia Žofie Bosniakovej, najznámejšej historickej osobnosti, ktorá v hrade žila. A návšteva hradu nebola len návštevou, ale i turistikou. Veď pri prehliadke zrekonštruovaných hradných priestorov museli všetci zdolať 479 schodov... Po krátkej prestávke a občerstvení na nádvorí hradu nasledovala, ako zvyčajne, návšteva jedného z obchodných centier v Žiline a cesta domov. Veríme, že toto podujatie podnieti členov turistického krúžku k účasti na podobných podujatiach v roku 2020.

 • OZNAM O DOČASNOM RIEŠENÍ SITUÁCIE DOCHÁDZAJÚCICH ŽIAKOV

  Na základe vzniknutého problému s odstránenou zastávkou a čakaním dochádzajúcich žiakov na autobus po skončení vyučovania vedenie školy navrhuje odo dňa zverejnenia nasledovné riešenie:

  1/ Dochádzajúci žiaci končiaci piatou vyučovacou hodinou sa v prípade nepriaznivého počasia môžu zdržiavať v budove základnej školy v priestoroch na dolnej chodbe s ohľadom na naďalej prebiehajúce vyučovanie, ktoré nesmú svojim správaním vyrušovať. V prípade potreby môžu použiť WC len na dolnej chodbe, žiakom sa zakazuje behať po budove školy. V prípade hlučného alebo nevhodného správania budú musieť budovy školy opustiť.

 • Do galérie Babka, dedko boli pridané fotografie.

 • Do galérie Čitateľská gramotnosť boli pridané fotografie.

 • Do galérie Farebná múza boli pridané fotografie.

 • Do galérie Jesenné hry boli pridané fotografie.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Košeca oznamuje rodičom, že z organizačných dôvodov zabezpečenia Testovania 5 budú mať žiaci prvého stupňa (žiaci 1.-4.ročníka) dňa 20.novembra 2019 riaditeľské voľno.

 • Naši žiaci mali 5.11.2019 možnosť zúčastniť sa jedinečného edukačného programu Revolution Train – Protidrogový vlak, podporovaného Národnou protidrogovou centrálou. Cieľom tohto interaktívneho programu je, prostredníctvom zapojenia do reálnych emotívnych situácií, inšpirovať žiakov k pozitívnym životným voľbám. Ako to vo vlaku vyzeralo, si môžete pozrieť TU.

 • Pri príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe mali žiaci 8.a 9. ročníka prednášku spojenú s besedou. Priblížili si tému Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. Hovorili o sporení a zadlžovaní, o reklame i o tom, či/aký je rozdiel medzi tým, čo (naozaj) potrebujem, a čo (iba) chcem – medzi túžbou a potrebou. Atmosféru z besedy zachytenú na fotografiách si môžete pozrieť TU.

 • Dňa 4. 11. 2019 naši deviataci navštívili Koncentračný tábor Osvienčim v Poľsku. Je to autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky počas druhej svetovej vojny. V Osvienčime a následne aj v Březinke žiaci videli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na celom svete.

  Miroslava Švehlová

  Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

 • Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.

 • Dňa 28.októbra 2019 si žiaci našej školy už po niekoľkýkrát netradičným spôsobom pripomenuli Medzinárodný deň knižníc s názvom„Inšpirujúca žiaci, tvorivá myseľ: 145 výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Cieľom tohto dňa bolo zábavnými a rozmanitými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a k získavaniu nových informácií, poznatkov a umeleckých zážitkov. Na toto podujatie sme pozvali starostu obce Košeca Mgr. Radomíra Brtáňa a za rodičov Máriu Kalamenovú a Martinu Koníčkovú a Ivanu Lackovú.

 • Do galérie Exkurzia - Gazdovský dvor Turá Lúka boli pridané fotografie.

  Žiaci 3. ročníka v rámci exkurzie z vlastivedy navštívili Gazdovský dvor v obci Turá Lúka. Veľmi pútavou formou im priblížili život ľudí na dedeine. Naučili sa ľudové piesne, vyskúšali si priasť nite a tkať plátno.

 • Do galérie Exkurzia Banská Štiavnica boli pridané fotografie.

  Dňa 10.10.2019, sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka, vybrali na spoločnú exkurziu do Banskej Štiavnice do baní a na Nový Zámok.

  V autobuse bolo veselo, pretože niekto zo siedmakov začal púšťať pesničky. Všetci siedmaci spievali, akoby spolu spievavali každý deň. Dokonca to bolo lepšie, ako na hudobnej výchove. Hrali sa aj slovenské, ale aj zahraničné pesničky. Niektoré sa dokonca opakovali. Medzi najhranejšie patrila Mariana, Topoľčianska zlatokopka, a ďalšie.

 • Do galérie Beseda o misii v Tanzánii boli pridané fotografie.

  Október je aj misijný mesiac. Na našej škole nám tému misií prišli priblížiť manželia Čaploví, ktorí boli tento rok v africkej Tanzánii. Spolu s ďalšími tam doviezli cca 500 kg materiálnej pomoci. Do školy AveMaria, ktorú slávnostne otvárali, priniesli lopty a školské potreby, do kostolov liturgické pomôcky a tiež potrebné veci do nemocnice. V susednej krajine Rwanda navštívili miesto posledného Cirkvou uznaného zjavenia Panny Márie. O svojej misii sa so žiakmi NBV 2. stupňa podelili na besedách, z ktorých fotografie si môžete pozrieť v galérii.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
  Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
 • +421 42 4441255 riaditeľka školy
  +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
  +421 42 4441254 ekonómka
  +421 42 4468236 MŠ
  +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

Fotogaléria