Nedeľa 16. 2. 2020

Vitajte na stránkach našej školy

N O V I N K Y

 • Darujte 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť a poukázali nášmu rodičovskému združeniu 2% z Vašich daní. Touto cestou získané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia našej školy a materskej školy. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Tie budú zmysluplne a adresne využité pre dobro tých, ktorí sú našou budúcnosťou.

  Potrebné tlačivo a bližšie informácie nájdete v priečinku 2% dane.Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane môžete odovzdať triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa, na sekretariát školy, prípadne priamo na daňový úrad.

 • Zmena termínu karnevalu

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že vzhľadom na zvyšujúcu sa chorobnosť žiakov, posúvame termín karnevalu o týždeň. Karneval ZŠ bude 19.2.2020.

 • Do galérie Sopky boli pridané fotografie.

 • Okresného kola v basketbale

  Dňa 11. 2. 2020 sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Okresného kola v basketbale žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v Novej Dubnici. Prvý zápas sme vyhrali, druhý sme prehrali tesne 15:16 a obsadili sme veľmi pekné druhé miesto. Dievčatám gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších kolektívnych športoch (najbližšie nás čaká Okresné kolo vo florbale v marci)! Družstvo dievčat tvorili: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová (9. B), Kristína Kútna (9. A), Tereza Šimášková (8. B), Sára Sabadková, Nikola Markovičová, Klaudia Karlíková, Sabina Belková, Katarína Behanová(8. A) a Lenka Laginová (7. ročník)

 • Dňa 29.1.2020 sa na Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom uskutočnila súťaž žiakov základných škôl s názvom „Soškársky päťboj“.

  Našu školu reprezentovali žiaci 9.A Adam Minárik a Michal Litvík.

  Súťažilo sa v 5 kategóriách:

  1. BLUETOOTH RALLY – ovládanie lego auta tabletom
  2. KRESLENIE BEZ CERUZKY – elektronicky
  3. MLADÝ ELEKTROTECHNIK – zostavenie a overenie funkčnosti elektrického obvodu na stavebnici BOFFIN
  4. MLADÝ STROJÁR – výroba jednoduchej súčiastky
  5. KRESLENIE S KORYTNAČKOU (Imagine)
 • Turisti v Bojnickom zámku

  35 žiakov spolu s vedúcimi turistického krúžku a 4 rodičmi navštívili v sobotu 9. 2. 2020 ďalší slovenský zámok – Bojnice. A nie tradične, pretože sa zúčastnili zaujímavého výukového programu pre žiakov základných škôl. Celým zámkom nás sprevádzala sprievodkyňa – princezná. Z kufríkov, ktoré jej pomáhali nosiť naši žiaci, pomenovaní menami bývalých obyvateľov zámku počas prehliadky vyťahovala predmety charakteristické pre život v zámku v minulosti. Počas prehliadky sme videli zlatú sálu, mramorovú sieň, zámockú studňu, obrazáreň, hrobku, rôzne salóniky a pútavú travertínovú jaskyňu pod zámkom. V jednotlivých miestnostiach sme si obzerali oblečenia rytierov, dám i nočné a denné oblečenia detí v minulosti. Dokonca si žiaci zahrali i ruletu a vyskúšali si i hru s hračkami, ktorými si krátili chvíle deti hradných pánov. Z najvyššej veže sme videli široké okolie… Veríme, že sa toto podujatie všetkým zúčastneným páčilo, poznali zaujímavým spôsobom život ľudí v dávnej minulosti a že sa tešia na ďalšie – turisticko-poznávacie výlety.

 • 27. 1. 2020

  Aktualizovali sme modul Projekty žiakov. Pozrite si zaujímavé technické stroje, ktoré zostrojili a prezentovali naši siedmaci na hodine Techniky.

 • Dňa 23. 1. sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Predkola v basketbale žiačok ZŠ v Dubnici nad Váhom. Odohrali sme tri zápasy, všetky sme vyhrali, získali prvé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári. Gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v Okresnom kole! Družstvo žiačok: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová, Adela Grulichová (9. B), Kristína Kútna (9. A), Janka Šupáková, Tereza Šimášková (8. B), Sára Sabadková, Nikola Markovičová, Katarína Behanová, Klaudia Karlíková, SabinaBelková, Klára Tarabová (8. A) a Lenka Laginová (7. ročník)

 • Dňa 17. 1. sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Predkola vo vybíjanej žiačok ZŠ. Odohrali sme dva zápasy, skončili sme na druhom mieste a postúpili do Okresného kola. Okresné kolo sa konalo 21. 1. 2020 v Novej Dubnici. Po dvoch víťazstvách a jednej prehre sme obsadili výborné druhé miesto. Gratulujeme! Družstvo žiačok: Júlia Miháliková, Kristína Kalamenová, Barbora Dlhá (6. A), Barbora Štúriková, Vanesa Ištvánová, Karin Štefúnová (6. B), Nina Puterová, Lucia Živčicová (7. ročník), Zuzana Palčeková (5. A), Vanesa Kováčová, Nela Turzová, Ema Turzová, Ema Sklenárová (5. B) Do galérie Predkolo Vybíjaná boli pridané fotografie.

 • Dňa 15. 1. 2020 sa konalo Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka v Dubnici nad Váhom. Žiačka 9. B Kristína Vrábliková obsadila v konkurencii 14 žiakov krásne tretie miesto v kategórii B1. Žiak 6. A Boris Vronka skončil z 13 súťažiacich na nepopulárnom, ale veľmi peknom štvrtom mieste v kategórii A1. Obom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy v budúcnosti!

  Mgr. Zuzana Bortelová

 • Dňa 19.12.2019 naši druháci a štvrtáci navštívili Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci. Deti sa pútavou formou oboznámili so súhvezdiami, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Pomocou ďalekohľadu mali pozorovať Slnko, no šťastie im tentokrát neprialo, pretože sa schovalo za kopulu. Do galérie Hvezdáreň Hlohovec boli pridané fotografie.

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace september až december 2019 budeme vyplácať dňa 9.01.2020 v čase od 07.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Stalo sa už krásnou tradíciou, že sa podelíme so sladkosťami, ktoré nám priniesol Mikuláš a venujeme ich deťom, ku ktorým život nie je až taký sladký...

  Tak aj tento rok deti celý týždeň prinášali svoje väčšie či menšie „podarúnky“ a s láskou ich posielali svojim neznámym kamarátom. So žiakmi 8.A sme ich potriedili a so žiakmi 9. ročníka sme ich v piatok 13.12. 2019 boli odovzdať do Centra pre deti a rodinu sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici – bývalý Detský charitný dom. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť TU.

 • Počítačová závislosť, šikanovanie, bezpečnosť na cestách, útek z rodiny, ako vyhľadať pomoc – to sú témy zo života, s ktorými sa môžu naše deti v živote stretnúť. Verím, že vďaka preventívnemu programu ,, Emka to vie“, ktorého sa zúčastnili žiaci 4. ročníka, dokážu naše deti lepšie čeliť nebezpečenstvám dnešnej doby. Pani Mgr. Prostredná z CPPPaP Dubnica nad Váhom zaujímavými a pútavými príbehmi hlavnej hrdinky Emky z DVD pomáhala deťom rozpoznávať sociálno-patologické javy. Posledné stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti policajta, ktorý deťom poskytol informácie z vlastnej praxe.

 • Do galérie Benefičný koncert 2019 boli pridané fotografie.

 • Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje:

  • dňa 20.12.2019 udeľuje riaditeľské voľno,
  • v dňoch 23.12.2019 až 7.1.2020vianočné prázdniny,
  • vyučovanie po vianočných prázdninách začína 8.1.2020.

  Z prevádzkových dôvodov bude v dňoch 20.12.2019 až 7.1.2020 zatvorená aj MŠ.

 • „...my sa vody nebojíme,“ povedali si žiaci 3. a 4. ročníka a absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Púchove. Chválime ich, lebo všetci sa naučili plávať a bolo ich veru neúrekom – 55. Tí najzdatnejší zaplávali aj 300 metrov, tí menej zdatní 6 metrov.

  Srdečne blahoželáme!

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Dňa 28.11.2019 sa uskutočnilo v ZŠ v Dubnici nad Váhom okresné kolo technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy Adrián Zelíska (7.roč.), Jakub Suchomel (8.A) a Šimon Polák (9.B).

  Všetci traja žiaci boli úspešní riešitelia, nakoľko získali požadovaný počet bodov.

  Veľkú radosť nám spravil žiak Adrián Zelíska, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste!

  Víťazovi blahoželáme!

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia pre jednotlivé triedy v nasledovných termínoch:

  7.ročník - 27.11.2019 (t.j. v stredu) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

  všetky triedy okrem 7.ročníka - 28.11.2019 (t.j.vo štvrtok) v čase od 15,00 do 16,30 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Dňa 21. 11. 2019 sa naše dievčatá zúčastnili Predkola žiačok vo florbale. Po dvoch víťazstvách a jednej tesnej prehre sme obsadili druhé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci v Novej Dubnici. O postup sa zaslúžili: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová, Adela Grulichová(9. B), Kristína Kútna (9. A), Nikola Markovičová, Katarína Behanová(8. A), Janka Šupáková, Tereza Šimášková (8. B), Lenka Laginová, Vanesa Sabadková, Stanka Fabušová (7. ročník), Júlia Miháliková, Kristína Kalamenová (6. A). Za reprezentáciu školy a postup ďakujeme, gratulujeme a držíme palce v Okresnom kole! Mgr. Zuzana Bortelová Do galérie Obvodné kolo florbal dievčatá boli pridané fotografie.

 • Členovia turistického krúžku ukončili kalendárny turistický rok návštevou hradu Strečno. Sprievodkyňa ich oboznámila s históriou hradu - jeho vznikom v 13. -14. storočí i čiastočným zánikom v 17. storočí, kedy dal kráľ Leopold 1. hrad zničiť. Počas návštevy si prezreli expozície historických predmetov, makety pôvodného hradu i hradu po jeho zničení, hladomorňu, kuchyňu i kaplnku, v ktorej sa nachádzala expozícia obrazov i hlinená kópia Žofie Bosniakovej, najznámejšej historickej osobnosti, ktorá v hrade žila. A návšteva hradu nebola len návštevou, ale i turistikou. Veď pri prehliadke zrekonštruovaných hradných priestorov museli všetci zdolať 479 schodov... Po krátkej prestávke a občerstvení na nádvorí hradu nasledovala, ako zvyčajne, návšteva jedného z obchodných centier v Žiline a cesta domov. Veríme, že toto podujatie podnieti členov turistického krúžku k účasti na podobných podujatiach v roku 2020.

 • OZNAM O DOČASNOM RIEŠENÍ SITUÁCIE DOCHÁDZAJÚCICH ŽIAKOV

  Na základe vzniknutého problému s odstránenou zastávkou a čakaním dochádzajúcich žiakov na autobus po skončení vyučovania vedenie školy navrhuje odo dňa zverejnenia nasledovné riešenie:

  1/ Dochádzajúci žiaci končiaci piatou vyučovacou hodinou sa v prípade nepriaznivého počasia môžu zdržiavať v budove základnej školy v priestoroch na dolnej chodbe s ohľadom na naďalej prebiehajúce vyučovanie, ktoré nesmú svojim správaním vyrušovať. V prípade potreby môžu použiť WC len na dolnej chodbe, žiakom sa zakazuje behať po budove školy. V prípade hlučného alebo nevhodného správania budú musieť budovy školy opustiť.

 • Do galérie Babka, dedko boli pridané fotografie.

 • Do galérie Čitateľská gramotnosť boli pridané fotografie.

 • Do galérie Farebná múza boli pridané fotografie.

 • Do galérie Jesenné hry boli pridané fotografie.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Košeca oznamuje rodičom, že z organizačných dôvodov zabezpečenia Testovania 5 budú mať žiaci prvého stupňa (žiaci 1.-4.ročníka) dňa 20.novembra 2019 riaditeľské voľno.

 • Naši žiaci mali 5.11.2019 možnosť zúčastniť sa jedinečného edukačného programu Revolution Train – Protidrogový vlak, podporovaného Národnou protidrogovou centrálou. Cieľom tohto interaktívneho programu je, prostredníctvom zapojenia do reálnych emotívnych situácií, inšpirovať žiakov k pozitívnym životným voľbám. Ako to vo vlaku vyzeralo, si môžete pozrieť TU.

 • Pri príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe mali žiaci 8.a 9. ročníka prednášku spojenú s besedou. Priblížili si tému Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. Hovorili o sporení a zadlžovaní, o reklame i o tom, či/aký je rozdiel medzi tým, čo (naozaj) potrebujem, a čo (iba) chcem – medzi túžbou a potrebou. Atmosféru z besedy zachytenú na fotografiách si môžete pozrieť TU.

 • Dňa 4. 11. 2019 naši deviataci navštívili Koncentračný tábor Osvienčim v Poľsku. Je to autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky počas druhej svetovej vojny. V Osvienčime a následne aj v Březinke žiaci videli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na celom svete.

  Miroslava Švehlová

  Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

 • Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.

 • Dňa 28.októbra 2019 si žiaci našej školy už po niekoľkýkrát netradičným spôsobom pripomenuli Medzinárodný deň knižníc s názvom„Inšpirujúca žiaci, tvorivá myseľ: 145 výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Cieľom tohto dňa bolo zábavnými a rozmanitými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a k získavaniu nových informácií, poznatkov a umeleckých zážitkov. Na toto podujatie sme pozvali starostu obce Košeca Mgr. Radomíra Brtáňa a za rodičov Máriu Kalamenovú a Martinu Koníčkovú a Ivanu Lackovú.

 • Do galérie Exkurzia - Gazdovský dvor Turá Lúka boli pridané fotografie.

  Žiaci 3. ročníka v rámci exkurzie z vlastivedy navštívili Gazdovský dvor v obci Turá Lúka. Veľmi pútavou formou im priblížili život ľudí na dedeine. Naučili sa ľudové piesne, vyskúšali si priasť nite a tkať plátno.

 • Do galérie Exkurzia Banská Štiavnica boli pridané fotografie.

  Dňa 10.10.2019, sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka, vybrali na spoločnú exkurziu do Banskej Štiavnice do baní a na Nový Zámok.

  V autobuse bolo veselo, pretože niekto zo siedmakov začal púšťať pesničky. Všetci siedmaci spievali, akoby spolu spievavali každý deň. Dokonca to bolo lepšie, ako na hudobnej výchove. Hrali sa aj slovenské, ale aj zahraničné pesničky. Niektoré sa dokonca opakovali. Medzi najhranejšie patrila Mariana, Topoľčianska zlatokopka, a ďalšie.

 • Do galérie Beseda o misii v Tanzánii boli pridané fotografie.

  Október je aj misijný mesiac. Na našej škole nám tému misií prišli priblížiť manželia Čaploví, ktorí boli tento rok v africkej Tanzánii. Spolu s ďalšími tam doviezli cca 500 kg materiálnej pomoci. Do školy AveMaria, ktorú slávnostne otvárali, priniesli lopty a školské potreby, do kostolov liturgické pomôcky a tiež potrebné veci do nemocnice. V susednej krajine Rwanda navštívili miesto posledného Cirkvou uznaného zjavenia Panny Márie. O svojej misii sa so žiakmi NBV 2. stupňa podelili na besedách, z ktorých fotografie si môžete pozrieť v galérii.

 • Na základe prihlášky našej školy do tohto projektu nám bola pridelená partnerská Základní škola s mateřskou školou, Školní 126, Horní Jiřetín. Navzájom sme sa skontaktovali prostredníctvom mailových adries a dohodli si počty záložiek-200 kusov. Počas celého mesiaca sa na našej škole intenzívne pracovalo na nových záložkách do kníh .Tešíme sa na ďalší ročník tejto výmennej akcie. Do galérie Záložky boli pridané fotografie.

 • Plenárne rodičovské združenie

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca srdečne pozýva rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 2. októbra 2019 o 15:00 v budove ZŠ. Po plenárnom RZ sa uskutočnia triedne schôdzky.

 • Cezpoľný beh

  Dňa 24. 9. 2019 sme sa zúčastnili Okresného kola v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo v Dubnici nad Váhom v mestskom parku. Dievčenské družstvo tvorili Sofia Ungerováa Klaudia Karlíková z8. A a Adela Grulichová z9. B. Bežali 1800 metrov. Sofia Ungerová sa umiestnila na výbornom 2. mieste a získala striebornú medailu. Družstvo dievčat sa vďaka dobrým výkonom Adely Grulichovej a Klaudie Karlíkovej umiestnilo na peknom treťom mieste.

  Chlapčenské družstvo bolo zložené zo žiakov - Milan Špánik, Michal Litvik z 9. a Adam Keznikl z 8. A. Bežali 3000 m. Milan zobral všetko do svojich rúk a s prehľadom zvíťazil, Michal dobehol pár sekúnd po Milanovi na druhom mieste!!!Kvalitný výkon podal aj Adam Keznikl. Týmito skvelými pozíciami vybojovali prvé miesto v družstvách chlapcov. Milan a aj družstvo chlapcov postúpili na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 10. 10. 2019 v Dubnici nad Váhom. Držíme palce!

 • Už dva roky pomáhame malej Kristínke a jej rodičom tým, že zbierame plastové vrchnáky. Ako sa to dá? Nuž, my a mnohí ďalší vrchnáky pre Kristínku odkladajú, a keď ich už je veeeľa, firma, ktorá ich spracúva, si pre ne ku Kristínke domov príde a odvezie si ich. No aby ste vedeli, za 1 tonu (= 1000 kg J) vrchnákov dostanú (iba) 180,- Eur. A ..., jedna tona vrchnákov je päť ooobrovských vriec s nimi... Kristínka sa narodila predčasne a to prinieslo žiaľ, aj to, že má veľa chorôb. Kristínka však už začala navštevovať špeciálnu škôlku, absolvuje mnohé liečebné a rehabilitačné pobytya to je veru „drahý špás“. My zdraví buďme preto solidárni a pomôžme, keď môžeme – aj takouto „drobnosťou“, akou je zbieranie vrchnákov. Keď ich budete mať doma viac, vo vrecku ich prineste – buď pani školníčke, alebo p. uč. Tomanovej. Odkladajte a noste, keď sa nazbierajú, opäť im ich zavezieme. Tentoraz sa s vrchnákmi odviezli Veronika z 8.B a Paťo z 5.B. V mene Kristínky a jej rodičov – ďakujeme!

 • Prihlasovanie stravníkov do školskej jedálne na nový školský rok 2019/2020 bude prebiehať ešte v dňoch 2.09.2019 a 03.09.2019 v čase od 9,00 do 15,00 hod. v budove MŠ.

  Prihlášku na stravu si môžete stiahnuť aj z webovej stránky základnej školy v priečinku tlačivá na stiahnutie, vyplniť a odovzdať vedúcej školskej jedálne.

 • 19. 8. 2019

  Aktualizovali sme modul Školská jedáleň

 • Letné prázdniny sú od 1.júla do 31. augusta 2019.

  Všetkým zamestnancom školy i žiakom želáme pekné leto plné oddychu a príjemných zážitkov!

 • Do galérie Olympijský festival boli pridané fotografie.

 • Aj tento školský rok sa končí a prišiel čas vytúžených výletov. Žiaci tretieho ročníka sa 19.6.2019 rozhodli vyšantiť na Brezine. Lanový park Tarzánia postavený z rôznych prekážok otestoval ich zdatnosť v krásnej prírode. Spoluprácu a svoje vedomosti mohli uplatniť pri hľadaní pokladu. Počasie im prialo a deti si tak z výletu odniesli pekné zážitky, na ktoré budú radi spomínať.

  Mgr. Irena Lacková

  Do galérie Výlet Brezina boli pridané fotografie.

 • Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ,

  že dňa 28.06. 2019 sa v ŠJ nebude podávať obed.

  Stravníci budú odhlásení automaticky .

  Ďakujem za pochopenie vedúca ŠJ

 • Do galérie Dramatizácia a výroba knihy boli pridané fotografie.

 • Do galérie Májové tvorenie boli pridané fotografie.

 • Vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že v dňoch 13.-14.6.2019 bude z dôvodu vysokých teplôt skrátené vyučovanie. Vyučovať sa bude do 11,10 hodiny. Prevádzka ŠKD bude prebiehať bez zmeny do 16,00 hodiny.

 • Základná škola s materskou školou, Školská ulica243/1, Košeca prijme uchádzača na plný úväzok s nástupom ihneď na pozíciu :
  • upratovačka
  Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
  Ing. Eva Jurenová, riaditeľka školy, tel. č.0918299348, email: zs-koseca@zskoseca.edu.sk

 • Aj tento rok sme sa v dňoch 20.5. – 24.5. zúčastnili Školy prírody v Terchovej. Hneď v pondelok ráno nás vystrájal hustý dážď, ktorý bez malých prestávok trval celý týždeň. Nás to však neodradilo a prežili sme nádherných päť dní plných vzrušujúcich a nezabudnuteľných zážitkov, o ktoré sa postarali animátorky. Spolu s pani učiteľkami sme navštívili Terchovú a Vrátnu dolinu. Keď vykuklo slniečko, absolvovali sme turistickú vychádzku do okolitej prírody.

  V škole prírody bolo super!

  Mgr. Z. Pavúčková

 • Do galérie MDD boli pridané fotografie.

 • Na sklonku mája sme pripravili pre žiakov školy výchovný koncert, ktorý realizovala historická skupina Bojník. Hodina dejepisu naživo bola pútavá a poučná, deti sa oboznámili so slávnymi osobnostiami, vynálezmi tejto doby, spoznali oblečenie, tanec, techniky šermu. Fotografie si môžete pozrieť v galérii Výchovný koncert - Obdobie renesancie.

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace marec a apríl 2019 budeme vyplácať dňa 29.05.2019 v čase od 07.30 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca prijme uchádzača na plný úväzok s nástupom od 1. septembra 2019 na pozíciu:
  • kuchár/ka
  Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním výučný list v odbore kuchár alebo kuchár- čašník. Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
  Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
  Ing. Eva Jurenová, riaditeľka školy, tel. č.0918299348, email: zs-koseca@zskoseca.edu.sk.

 • Dňa 14. 5. 2019 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo Okresné kolo v atletike žiakov a žiačiek ZŠ. Naše družstvá chlapcov a dievčat sa museli popasovať s chladným počasím a dažďom. Napriek týmto ťažkým podmienkam sme získali šesť druhých miest, jedno tretie miesto a dve štvrté miesta. Celkovo sa naše družstvá umiestnili na skvelých štvrtých miestach z desiatich súťažiacich škôl.

  Druhé miesto obsadili títo žiaci:

  Michal Bielik – Guľa (9. ročník)

  Adela Grulichová – Diaľka, 300 m (8. B)

  Klaudia Karlíková – Výška (7. A)

 • Deň po Veľkej noci sa žiaci ZŠ s MŠ Košeca – členovia turistického krúžku ocitli ráno, i napriek tomu, že boli ešte prázdniny, pred školou. Tu ich už čakal autobus s pani učiteľkami PaedDr. Švehlovou a PaedDr. Podskočovou. O dve hodiny už prechádzali vrátnicou ZOO Lešná. Prehliadku zoologickej záhrady začali v sprievode sprievodkyne, pracovníčky ZOO, ktorá im pri prechádzke zaujímavo porozprávala o tučniakoch, lachtanoch a nakoniec o rajách, ktoré mohli žiaci zakúpeným krmivom vlastnoručne vo veľkom bazéne kŕmiť a pohladkať. Na prehliadke ostatných častí ZOO videli množstvo vtákov, divých šeliem, opičiek, pokochali sa pohľadom na majestátne žirafy, zebry i slony. Výlet ukončili samozrejme návštevou nákupného centra v Zlíne. Domov prišli unavení, ale plní zážitkov.

 • Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Naši najlepší speváci zo školského kola Slávika Slovenska zabojovali v stredu 17. apríla 2019 o umiestnenie v okresnom kole. Boli to: Nour El Omri z 3. ročníka, Hana Čepáková z 5.B a Patrik Jesenský z 9. ročníka. Hoci sa na stupne víťazov „neprespievali“, ĎAKUJEME im za reprezentáciu školy! Rovnako sa chceme poďakovať p. Zermeghovi, ktorý našich žiakov, rovnako ako aj minulý rok, na okresnom kole sprevádzal hrou na akordeón.

 • Darujte nám 2% dane

  Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole aj tento rok darovaním 2% z dane.

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov niektorej z neziskových organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Pokiaľ túto sumu nedarujete Vami vybranému subjektu, táto čiastka pripadne štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú veľkú pomoc a tiež podporu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% a darujte ich svojim deťom.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Miesto Trieda Spolu kg Priemer kg

  1. 4.A 760 47,50

  2. 5.A. 790 41,58

  3. 8.A 604 35,53

  4. 6.r. 899 34,58

  5. 7.A 655 29,77

  6. 7.B 563 25,59

  7. 2.A 422 24,82

  8. 8.B 408 18,55

  9. 2.B 291 18,19

 • Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že materská škola bude z technických príčin zatvorená

  od 18.04. 2019 - do 22.04. 2019.

  Prevádzka MŠ začína 23.04.2019.

  Dňa 25.04. 2019 (štvrtok ) bude MŠ otvorená len do 15:00 hod.

 • Do galérie Exkurzia v Osvienčime boli pridané fotografie.

 • Slávik Slovenska 2019

  Vo štvrtok 4. apríla 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže detí v interpretácii slovenských ľudových piesní - Slávik Slovenska 2019.

  Súťažilo 24 žiakov v troch kategóriách a tu sú výsledky:

  I. kategória – 7 žiakov 1. až 3. ročníka:

  1. miesto: Nour El Omri (3.roč.) – Kopala studienku; Frajíru, vojačku

  2. miesto: KorinaPružincová (3.roč) – Čie sú to kone; Anička,dušička

  3. miesto: Alexandra Ďurišová (2.A) – Cukor jedla, kávu pila; Po nábreží koník beží

  II. kategória – 10 žiakov 4. až 6. ročníka:

 • Živočíchy lesného spoločenstva – to bola téma našej hodiny. Žiaci mali možnosť vidieť na vlastné oči kože a parohy niektorých živočíchov žijúcich v lese. Mohli si ich aj pohladiť či skúsiť hmotnosť parohov. Priložené fotografie svedčia o tom, že ich to naozaj zaujalo.

  Ďakujeme pani uč. Tomanovej a p. Tomanovi za poskytnuté materiály.

  Mgr. Z. Pavúčková, Mgr. B. Surová

 • Žiaci siedmeho ročníka boli 27. marca 2019 na zaujímavej dejepisnej exkurzii. V Modre navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra (kde Štúr aj zomrel) a v Bratislave Dóm sv. Martina a Bratislavský hrad. Tu si pozreli viaceré zaujímavé výstavy: Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu s množstvom originálnych archeologických artefaktov; ďalej výstavu o osobnosti, živote a diele Martina Benku pri príležitosti 130. výročia umelcovho narodenia a „nahliadli“ do cisárskeho dvora v Peterhofe - ruského Versailles- na výstave Zlatý vek Peterhofu - Od Petra I. po Katarínu II. Unikátom medzi vystavenými osobnými predmetmi významných ruských panovníkov je trón, ktorý bol vystavený mimo Ruska iba v USA. Ak ho chcete vidieť, spolu s ďalšími fotografiami z tejto akcie ho nájdete TU vo fotogalérii.

 • Dňa 27. 3. 2019 sa uskutočnilo Okresné kolo v hádzanej žiakov ZŠ. Naši chlapci po dvoch výhrach a jednej prehre vybojovali pekné druhé miesto. Ďakujem za reprezentáciu našej školy a gratulujem. Deviatakom prajem športové úspechy na stredných školách a mladších povzbudzujem k snahe a chuti zahrať si aj budúci školský rok. Naša zostava: Patrik Žilka (stredná spojka, kapitán), Martin Lagin (pivot), Igor Paták (pravá spojka), Jakub Kormendy (ľavá spojka), Alexej Batka (ľavá spojka) – všetci deviaty ročník, Kristián Vicen (brankár), Milan Špánik (ľavé krídlo) – 8. A, Robo Škrovánek (pravé krídlo), Martin Ondlevec (ľavá spojka), Dominik Tlaskal (ľavé krídlo) – 8. B, Kristián Kolembus (stredná spojka) – 7. B.

 • Vynášanie Moreny

  Dňa 20.03. 2019 sme sa spolu s našimi deťmi z MŠ a spolužiakmi zo ZŠ rozlúčili so zimou malou ukážkou vynášania Moreny. Morenu zhotovili deti z MŠ, ktorú spolu s deťmi ZŠ následne za spevu vyniesli k obecnému potoku, kde ju zapálili a hodili do vody. Svojimi pohľadmi odprevádzali Morenu a pozorovali, ako ju prúd vody unáša do diaľky. Touto rozlúčkou s Morenou sme chceli privolať teplú a životodarnú jar. Morena je slamená figurína oblečená do ženských šiat. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda.

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace január a február 2019 budeme vyplácať v dňoch 21.03.2019 v čase od 07.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Naše žiačka 9. ročníka Marcela Holá sa zúčastnila okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Žiačke ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a tešíme sa z jej úspechu!

 • Naše deviatačky - basketbalistky sa v pondelok 11.3.2019 zúčastnili regionálneho kola súťaže a opäť zvíťazili. Zabezpečili si tak postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13.3.2019 v Starej Turej! Všetci budeme našim dievčatám držať palce a tešíme sa z ich úspechu!

 • Naše dievčatá bojovali 13. 3. v Krajskom kole v basketbale žiačok ZŠ. Odohrali sme dva ťažké zápasy proti výborným družstvám, ktoré sme prehrali. Výborne nás povzbudzovali žiaci deviateho ročníka. Snaha a bojovnosť našich dievčat vo všetkých postupových kolách si vyžiadala aj zranenia, napriek nim sme to nevzdali a stále sme išli ďalej. Teraz možno prevláda sklamanie – ALE! Vyhrali sme okresné aj regionálne kolo a sme tretie v Trenčianskom kraji, čo je výborný výsledok. Ďakujeme všetkým dievčatám a gratulujeme! Zostava – Nina Galková, Terézia Čepáková, Emília Dlhá, Zuzana Ondričková, Katarína Vrábliková (9. ročník), Kamila Kvasnicová, Adela Grulichová (8. B), Kristína Kútna (8. A), Nikola Markovičová (7.A).

 • V posledný februárový deň sa v rámci protidrogovej prevencie uskutočnila v škole ukážka vyhľadávania drog. Psovod, ktorý priviedol psíka predstavil svojho štvornohého kamaráta Maxa a na pripravených vzorkách predviedol žiakom jeho prácu. Žiaci so záujmom sledovali a Max sa nedal zahanbiť. Fotografie si pozrite v galérii Protidrogová prevencia - ukážka vyhľadávania drog.

 • Dňa 27. 2. sa družstvo dievčat zúčastnilo predkola vo vybíjanej žiačok ZŠ v Novej Dubnici. Odohrali sme tri zápasy, dva sme vyhrali a jeden remizovali. Zvíťazili sme a postúpili do Okresného kola, ktoré sa bude konať 13. 3. 2019 v Novej Dubnici. O postup sa zaslúžili tieto hráčky: Sára Sabadková, Karolína Pučeková, Sabína Belková, Klaudia Karlíková, Katarína Behanová (7. A), Eva Koňuchová, Marianna Sekerášová, Kristína Tomanová, Veronika Tomanová, Terézia Šimášková, (7. B), Vanesa Sabadková, Lenka Laginová (6. r). Za reprezentáciu školy ďakujeme a držíme palce v Okresnom kole!

 • Do galérie Karneval ZŠ 2019 boli pridané fotografie.

 • Dňa 13. 2. sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády z anglického jazyka. Naša žiačka Leila Strydom z 8. B získala krásne šieste miesto v kategórii 1C v konkurencii dvadsiatich žiakov nášho kraja. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

  Mgr. Zuzana Bortelová

 • Dňa 19. 2. 2019 sa naše dievčatá zúčastnili Okresného kola žiačok v basketbale. Po troch víťazstvách sme obsadili prvé miesto a postúpili sme do Regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v marci v Považskej Bystrici. O postup sa zaslúžili: Nina Galková, Katarína Vrábliková, Tereza Čepáková, Milka Dlhá, Zuzana Ondričková (9. ročník), Kamila Kvasnicová, Adela Grulichová (8. B), Kristína Kútna (8. A), Nikola Markovičová (7. A). Za reprezentáciu školy a postup ďakujeme, gratulujeme a držíme place v Regionálnom kole!

 • Dňa 12. 2. 2019 sa naše dievčatá zúčastnili Predkola žiačok v basketbale. Po dvoch víťazstvách sme obsadili prvé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa uskutoční o týždeň v Novej Dubnici. O postup sa zaslúžili: Nina Galková, Katarína Vrábliková, Tereza Čepáková, Milka Dlhá, Zuzana Ondričková (9. ročník), Kamila Kvasnicová, Adela Grulichová (8. B), Kristína Kútna (8. A), Nikola Markovičová (7. A) a Janka Šupáková (7. B). Za reprezentáciu školy a postup ďakujeme, gratulujeme a držíme place v Okresnom kole!

 • Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Zápis do MŠ

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca, Školská ulica 243/1, Košeca

  oznamuje, že prijímanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2019/2020 (zápis) sa prijímajú v termíne

  od 15.04. 2019 do 15.05. 2019.

  V prípade záujmu o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné:

  1. vypísať žiadosť a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast
  2. vyplniť dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do materskej školy ( dobrovoľný )

  Potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke MŠ www.mskoseca.edupage.sk

 • Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, pohodu a spokojnosť v kruhu rodiny a v úspešný nový rok 2019!

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace november a december 2018 budeme vyplácať dňa 03.01.2019 v čase od 08.00 do 15.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Do galérie Benefičný koncert 2018 boli pridané fotografie.

 • Skúsili ste už, že 3R = Radosť Rozdávaním Rastie? My to skusujeme každý rok, keď zbierame sladkosti pre deti v detskom domove. Naši žiaci majú dobré srdiečka a s naozajstnou radosťou a prajnosťou sa delili o svoje podarúnky od Mikuláša. Zbierali sme ich niekoľko dnía s pribúdajúcimi sladkosťami rástla radosť z vedomia, akú radosť prinesú. A keď sme ich v utorok 11. 12. 2018 s dievčatami z deviateho ročníka do Považskej Bystrice priniesli, deti si od šťastia nad toľkými dobrotami z nich ani nevedeli vybrať J. Dopriali by sme vám tú radosť - pozerať sa na ich radosť...Ďakujeme všetkým, ktorí sa zriekli svojich dobrôt a priniesli ich pre tieto deti! Naše dievčatá pomohli menším chlapcom pri príprave do školy, zapojili sa aj do prípravy večere a našli spoločnú reč so svojimi rovesníčkami. Zhodli sa na tom, že to boli pre nich poučné a inšpirujúce chvíle. Atmosféru zbierky aj odovzdania sladkostí si môžete pozrieť na fotografiách TU.

 • Oznam - MŠ

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že materská škola bude z prevádzkových dôvodov zatvorená

  od 21.12. 2018 ( piatok ) do 06.01. 2019 (nedeľa).

  Prevádzka MŠ po zimných prázdninách začína 07.01. 2019 (pondelok).

 • Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • V mesiaci november sa uskutočnilo Školské kolo olympiády z anglického jazyka. Poradie v kategórii 1A – 1. miesto – Adriana Balážová (7. A), 2. miesto – Marek Porubčan (7. B), 3. miesto – Šimon Bomboš (7. B). Poradie v kategórii 1B – 1. miesto – Ladislav Štefún (9. ročník), 2. miesto – Kristína Vrábliková (8. B), 3. miesto – Róbert Škrovánek. Gratulujeme a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili. Adriana Balážová a Ladislav Štefún postupujú do Okresného kola, ktoré sa bude konať v januári. Držíme palce!

 • Informujeme žiakov druhého stupňa a rodičov, že Rada rodičov zakúpila knižky v angličtine, ktoré si žiaci môžu požičať a tak sa zdokonaľovať v anglickom jazyku. Knižky si požičajte od vyučujúcich anglického jazyka.

  Mgr. Zuzana Bortelová

 • Minulý týždeň sa družstvá z našej školy zapojili do predkola vo florbale žiakov a žiačiek, ktoré sa konalo v Novej Dubnici. Dievčatá po bojovných výkonoch skončili na treťom mieste a tesne im ušiel postup do okresného kola. Chlapci zvíťazili, predkolo vyhrali a postupujú do okresného kola. Gratulujeme, držíme palce a veríme v postup do regionálneho kola.

  Mgr. Galanská, Mgr. Z. Bortelová

 • Pri spoznávaní našej minulosti a hľadaní historických prameňov nemusí človek cestovať ďaleko. O tom sa presvedčili aj žiaci 5.A a 5.B pod vedením vyučujúcich Mgr. Barcíkovej a Mgr. Tomanovej. V pondelok 26.11. 2018 sa zúčastnili exkurzie kaštieľa v Bohuniciach a múzea v Ilave. Naše sprievodkyne históriou nám nielen ukázali poklady našej minulosti, ale aj zasvätili do tajomstiev života slovenských významných osobností. Fotografie z akcie si môžte pozrieť tu: Exkurzia piatakov - Bohunice

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace september a október 2018 budeme vyplácať v dňoch 28.11.2018 v čase od 15.00 do 16.00 hod. a 29.11.2018 v čase od 8:00 do 15:30 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 28.11.2018 o 15:00 hodine sa budú konať triedne rodičovské združenia formou osobných konzultácií. Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli zúčastniť.

 • Dňa 19. 11. 2018 žiaci 4. ročníka navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. V programe Kamilka na potulkách vesmírom sa pútavou detskou formou oboznámili so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Touto exkurziou si upevnili poznatky o našej Zemi a vesmíre nadobudnuté v učive prírodovedy.

  Mgr. Zuzana Pavúčková

 • V osamelej dedine žije kupec so svojou dcérou. Na opustenom mieste nájde pre ňu darček - trojružu. Netuší však, že na zámku žije hrôzostrašné zviera, ktoré ho postaví pred neľahké rozhodnutie – buď si vezme ruku jeho dcéry, alebo jeho život. Kráska sa ocitá sama so zvieraťom a dávny príbeh lásky ožíva v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Naši druháci boli vtiahnutí do deja tejto rozprávky dňa 20. novembra 2018.

  PaedDr. Miroslava Švehlová

 • ZŠ s MŠ Košeca hľadá pomocnú silu do školskej jedálne na zastupovanie počas PN. Náplň práce: pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu. Požiadavky na uchádzača – zdravotný preukaz. Nástup do zamestnania 7.1. 2019. Bližšie informácie radi poskytneme na osobnom stretnutí, alebo telefonicky na tel. č. 042/44 68 236

 • Riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno na 21.11.2018 z organizačných dôvodov zabezpečenia Testovania 5.

 • Do galérie Deň úcty k starším boli pridané fotografie.

 • Do galérie Deň zvierat boli pridané fotografie.

 • Do galérie Zdravá výživa boli pridané fotografie.

 • Do galérie Imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

 • V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti mali naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v piatok 26.10. 2018 možnosť dozvedieť sa veľa nového a zaujímavého.

  Pani Letková, oblastná riaditeľka v oblasti finančného sprostredkovania, s nimi diskutovala k témam z Národného štandardu finančnej gramotnosti. Hovorili o témach Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí a Sporenie a investovanie. Žiakov témy zaujali, veď onedlho aj oni budú musieť vstúpiť na finančný trh a prijímať rozhodnutia s tým spojené. Fotografie z besedy v oboch ročníkoch si môžete pozrieť TU.

 • Dňa 18. 10. sa družstvo chlapcov našej školy v zložení Milan Špánik (8. A), Adam Urbaník a Patrik Žilka (9. ročník) zúčastnilo Krajského kola v cezpoľnom behu v Dubnici nad Váhom. Milan Špánik výborne obstál v konkurencii tridsiatich troch žiakov a skončil na siedmom mieste. Chlapci ako družstvo sa umiestnili na slušnom piatom mieste z deviatich družstiev. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy! Veríme, že budúci školský rok si Milan udrží formu a spolu s novými členmi družstva postúpime do Celoslovenského kola. Bývalý žiak našej školy Adam Palček, súčasný žiak SPŠ v Dubnici nad Váhom skončil na treťom mieste.

 • Medzinárodný deň knižníc sme si v tomto roku pripomenuli peknou celoškolskou akciou s názvom Spoznávame európskych spisovateľov. Upriamili sme pozornosť na významné osobnosti z oblasti literatúry, oboznámili sme sa z ich životom, spoznávali sme knižné i filmové podoby diel, ktoré ich preslávili. Každá trieda spracovala svojho spisovateľa v projekte a spoločnými silami sme tak vytvorili katalóg vybraných spisovateľov európskej literatúry pre deti a mládež. Všetkým žiakom i učiteľom, ktorí priložili ruku k dielu a aktívne sa podieľali na príprave i realizácii, patrí naše poďakovanie!

 • Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

  Na základe prihlášky našej školy do tohto projektu, nám bola pridelená partnerská Základná škola, Obchodná 5, Sečovce. Navzájom sme sa skontaktovali prostredníctvom mailových adries a dohodli si počty záložiek 150 kusov. Naši žiaci usilovne pracovali počas celého mesiaca na nových záložkách do kníh . Záložky sa im vydarili. Preto sme ich odoslali viac ako bolo dohodnuté. Tešíme sa na ďalší ročník tejto výmennej akcie.

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Jesenný zber papiera na našej škole prebiehal 09. a 10. októbra 2018. Spolu sa vyzbieralo skoro 8,30 t. Vyzbieraný starý papier poputoval na recykláciu. Viete, že jedna tona zberového papiera zachráni sedemnásť stromov? Našej škole sa týmto zberom podarilo zachrániť až 136 stromov.

  A je tu vyhodnotenie tých najlepších tried:

  Miesto Trieda Spolu kg Priemer kg

  1. 5.B 1342,5 78,97

  2. 5.A. 850 47,22

  3. 4.A 651 40,69

 • V utorok 9.10.2018 sme mali v škole vzácnu návštevu – prišli ku nám misionári - pátri Thomas a Ján. Stretli sa takmer so všetkými žiakmi, ktorí navštevujú katolícke náboženstvo a zaujímavým rozprávaním, videoprojekciou či ukážkami nám priblížili ich poslanie – ohlasovať radostnú zvesť o Kristovi po celom svete. Ak chcete vidieť zábery z výbornej atmosféry v jednotlivých triedach, pozrite si fotografie z návštevy – TU: Návšteva misionárov

  Mgr. Tomanová Alexandra

 • Zber papiera

  Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom, že v dňoch 9. a 10.10. 2018 (utorok, streda) sa v čase od 14:00 do 16:30 hod. uskutoční na našej škole jesenný zber papiera. Na najlepšie triedy a jednotlivcov čakajú krásne ceny.

 • Dňa 4. 10. 2018 sme sa zúčastnili Okresného kola v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo v Dubnici nad Váhom v mestskom parku. Dievčenské družstvo tvorili Sabina Belková, Sofia Ungerová zo 7. A a Eva Koňuchová zo 7. B. Najrýchlejšia z dievčat bola Sofia Ungerová na výbornom 4. mieste. Dievčatá bežali 1800 m, súťažili aj so žiačkami z ôsmeho a deviateho ročníka, teda do budúcnosti máme perspektívne družstvo. Chlapčenské družstvo bolo zložené zo žiakov - Milan Špánik z 8. A, Adam Urbaník a Patrik Žilka z 9. ročníka. Bežali 3000 m. Milan zobral všetko do svojich rúk a s prehľadom zvíťazil, Adamovi o sekundy ušlo pódiové umiestnenie, dobehol štvrtý, Paťo dobehol siedmy. Týmito skvelými pozíciami vybojovali prvé miesto v družstvách chlapcov. Milan a aj družstvo chlapcov postúpili na Krajské kolo, ktoré sa bude konať 18. 10., tiež v Dubnici nad Váhom. Držíme palce!

 • V piatok 28. 9. 2018 sa dvadsiati žiaci našej školy zúčastnili Cezpoľného behu údolím Váhu v Bolešove. Vo svojich kategóriách sa umiestnili na prvých troch priečkach títo žiaci:

  2. miesto - Sofia Ungerová - 7. A,

  3. miesto - Eva Koňuchová - 7. B,

  2. miesto - Sebastián Fišer - 7. B,

  2. miesto - Tomáš Kvasnica - 7. A,

  1. miesto - Adela Grulichová - 8. B,

  2. miesto - Milan Špánik - 8. A,

  3. miesto Adam Urbaník - 9. ročník.

  Za reprezentáciu školy ďakujeme všetkým žiakom!

  Mgr. Zuzana Bortelová

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 02.10.2018 sa bude konať o 15:00 hodine plenárne rodičovské združenie v budove ZŠ. Po jeho skončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli zúčastniť.

 • Vážení rodičia,

  aj v školskom roku 2018/2019 si žiaci môžu objednať časopis v anglickom jazyku, mladší žiaci (5., 6. ročník) časopis RR, starší (7., 8., 9. ročník) časopis Gate. Celková cena je 9 eur/školský rok – ak sa budeme mať minimálne 11 predplatiteľov (zvyčajne 8 časopisov na jeden školský rok). Ak by bolo predplatiteľov menej, celková cena bude 10 eur + poštovné. Časopisy obsahujú témy atraktívne pre žiakov a zároveň rozvíjajú čitateľské zručnosti, znalosti v oblasti gramatiky, slovnej zásoby a počúvanie s porozumením (CD k časopisu je možné požičať v škole).

 • Začiatok nového školského roka

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Košeca oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018. Slávnosti sa začnú o 9:00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Košeci svätou omšou a pokračovať budú o 10,00 hodine v areáli základnej školy.

 • Oznam

  Vedúca ŠJ oznamuje, že zápis stravníkov na nový školský rok 2018/2019 bude v dňoch 20. až 21.8. 2018 v čase od 10 :00 do 15:00 hod. v budove MŠ.

 • Letné prázdniny sú v termíne od 2.júla do 31.augusta 2018. Vedenie školy praje všetkým žiakom i zamestnancom pekné leto plné slnka a oddychu!

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiac jún 2018 budeme vyplácať dňa 04.7.2018 v čase od 7.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Výzva na predkladanie ponúk

  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
  - Základná škola s materskou školou Košeca 243/1 018 64 Košeca
  - https://zskoseca.edupage.org/
  Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): https://zskoseca.edupage.org/
  Názov predmetu zákazky: „ Zabezpečenie športových potrieb pre žiakov“
  Hlavný kód CPV:
  18412000-0 - Športové odevy
  37452300-4 - Ochranný výstroj na halový pozemný hokej
  18424500-2 - Vysoké (pracovné alebo športové) rukavice
  37411230-3 - Hokejky
  37451000-4 - Výstroj na loptové hry
  37451730-0 - Futbalové tréningové pomôcky
  37452120-8 - Bedmintonové rakety
  37451700-1 – Futbalové lopty
  37452900-0 – Volejbalové lopty
  38300000-8 – Meracie prístroje
  37452200-3 – Basketbalové lopty
  37451900-3 – Hádzaná
  37452110-5 - Bedmintonové košíky
  37441500-6 - Švihadlá
  37451730-0 - Futbalové tréningové pomôcky
  37441200-3 – Steppery
  37420000-8 – Výbava do telocvične

 • Deň pred ukončením školského roku starosta obce Košeca pozval najlepších žiakov z každej triedy na malé posedenie. Nna obecnom úrade pripravil pre nich občerstvenie a darčeky, ktoré si za svoj výborný prospech a správanie určite zaslúžia. Pozrite si fotografie z tejto peknej akcie tu - Oceňovanie najlepších žiakov starostom obce

 • Aktualizovali sme modul ŠKD

 • Vyhodnotenie zberu tetrapakov

  triedy

  1. miesto 3.A

  2. miesto 3.B

  3. miesto 4. ročník

  jednotlivci:

  1. miesto Tabačková Denisa 3.A

  Tabačková Vanessa 4. ročník

  2. miesto Miháliková Júlia 4. ročník

  3. miesto Kvasnicová Kamila 7.B

  Kvasnica Tomáš 6.A

  4. miesto Koníčková Nela 1.A

  5. miesto Vlasatá Viktória 7.B

 • Návšteva NR SR

  Dňa 16.6.2018 boli naši ôsmaci na rokovaní poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Predmetom rokovania poslancov bola otázka štátneho sviatku- vzniku ČSR. Rokovanie viedla pani Nicholsonová. Návšteva NR SR pokračovala besedou v kinosále s poslankyňami za OĽANO Soňou Gaborčákovou a Elenou Červeňákovou. Žiaci počúvali, besedovali a s poslankyňami sa aj vyfotografovali. Exkurzia sa im páčila a tešia sa na návrat do NR SR.

 • ĎA – KU – JE – ME všetkým, ktorí nelenili a odkladali vrchnáčiky pre Kristínku – dievčatko, ktoré prišlo na svet skôr a má veľký batoh rôznych ochorení. Prvú „várku“ vrchnáčikov sme odovzdali pred Vianocami, druhú teraz na konci júna – a bolo ich toľko, že p. učiteľka nemohla ku odovzdaniu nikoho vziať do auta, pretože bolo obsadené vreciami - viď FOTO.

  P.S. – Zbierame ďalej – pomôžme, keď môžeme!

 • Do galérie Výlet tretiakov na Orave boli pridané fotografie.

  Na Orave dobre, ...

  O tom, že na Orave je naozaj dobre a krásne, sa presvedčili žiaci 3.A a 3.B na svojom koncoročnom výlete dňa 14.6.2018. Oravský hrad je jeden z najkrajších hradov na Slovensku nachádzajúci sa v obci Oravský Podzámok. Žiaci si prezreli hradný komplex so svojimi exteriérmi a interiérmi, ktoré prezentujú spôsob a štýl bývania v minulosti. Vôbec im nevadilo ani nepriaznivé počasie a s veľkou odvahou prekonávali množstvo schodov, aby si domov odniesli krásne zážitky. Veď posúďte sami a prezrite si priložené fotografie.

 • Dňa 6. júna 2018 boli žiaci 1.A a 1.B na koncoročnom výlete na ranči pod Babicou v obci Bojná. Deti sa vyšantili na preliezkach, videli viac ako 40 druhov zvierat v tunajšej ZOO a nakoniec si opekali chutné špekáčiky a slaninku. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v nákupnom centre v Trenčíne a na zmrzline v Ilave. Domov sme sa vrátili spokojní s množstvom zážitkov.

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace apríl 2018 a máj 2018 budeme vyplácať dňa 13.6.2018 v čase od 7.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Splnomocnenie treba vystaviť na každý mesiac zvlášť. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

  Smiech, priatelia, zábava a príroda. 36 odvážnych tretiakov a štvrtákov našej školy si zbalili kufre väčšie ako oni sami a na 5 dní sa vybrali do školy v prírode v Oščadnici. Privítalo ich príjemné ubytovanie v penzióne Gájuz, pekné počasie, dobré jedlo a animátorky s pestrým programom. Pri tancovaní, rôznych hrách a súťažiach, opekaní, skladaní stroja času a kúpaní v bazéne ani nepomysleli na tablet či mobil a budovali si krajšie vzťahy medzi sebou. A aj keď niektorí slzili pri rozlúčke s Lyžou, Žabou a Om, iní sa už nevedeli dočkať rodičov. Jedno je však isté. Všetci by sa takto dokázali učiť celý školský rok.

 • Do galérie Výlet štvrtákov na Vychylovke boli pridané fotografie.

  Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Štvrtáci sa v rámci učiva z vlastivedy vybrali na exkurziu do Vychylovky, aby na vlastné oči videli, ako žili naši predkovia. Najskôr sa zastavili v srdci Starej Bystrice, aby si vypočuli odbíjanie unikátneho slovenského orloja. Neskôr sa vo Vychylovke previezli historickou úvraťovou železnicou a nakoniec sa nechali uniesť prírodou a pamiatkami ľudovej architektúry skanzenu. Deti tak mohli vidieť starý mlyn, kaplnku, pílu a rôzne obytné domy s pôvodným zariadením. Veríme, že zažiť vlastivedu na vlastnej koži, sa všetkým páčilo.

 • Žiaci šiesteho ročníka si v rámci projektu z hudobnej výchovy pripravili a nacvičili historický tanec Pavana, ktorý zatancovali pred celou školou v dobových kostýmoch. Pozrite si tento tanec v záložke Videoprezentácie.

 • Žiaci 7.B triedy na hodinách informatiky spracovali videoprezentácie o našej škole. Pozrite si dve z nich v záložke Videoprezentácie

 • Dni otvorených dverí

  Vážení rodičia, vedenie školy oznamuje že, v dňoch od 9.5.2018 do 11.5.2018 sa uskutočnia v ZŠ s MŠ Košeca Dni otvorených dverí. Počas týchto dní sa môžete zúčastniť výchovno – vzdelávacieho procesu v triede, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Svoju účasť treba nahlásiť vopred triednemu učiteľovi cez návratku, ktorú obdržali všetci žiaci školy.

 • Do galérie Život na farme boli pridané fotografie.

 • Do galérie Aprílové tvorenie boli pridané fotografie.

 • Do galérie Deň Zeme v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Oznam

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 243, Košeca v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno na deň 7. mája 2018 z organizačných a prevádzkových dôvodov. Riaditeľské voľno platí aj pre materskú školu. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 9.5.2018.

 • Seriál Horná Dolná patrí medzi najúspešnejšie seriály televízie Markíza. Natáčali ho v malej dedinke Nová Lehota, ktorá sa nachádza neďaleko turistického lákadla – Bezovec. Aprílovú sobotu a krásne počasie využili žiaci našej školy na turistiku práve tu.Fotky z výletu si môžete pozrieť v galérii Horná Dolná .

 • Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Do galérie Exkurzia v pracovnom tábore v Seredi boli pridané fotografie.

  Dňa 16. 4. 2018 naši deviataci navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Toto múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Je to autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu žiaci videli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na Slovensku .

  Švehlová

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace február 2018 a marec 2018 budeme vyplácať dňa 18.4.2018 v čase od 7.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Splnomocnenie treba vystaviť na každý mesiac zvlášť. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Do galérie Slávik Slovenska - školské kolo boli pridané fotografie.

  V utorok 11.apríla 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže detí v interpretácii slovenských ľudových piesní - Slávik Slovenska 2018.

  Súťažilo 27 žiakov v troch kategóriách a tu sú výsledky:

  I. kategória – žiaci 1. až 3. ročníka:

  1. miesto: Korina Pružincová (2.B)

  2. miesto: Timea Pániková (2.A)

  3. miesto: Nina Jáňová (3.A)

  II. kategória – žiaci 4. až 6. ročníka:

  1. miesto: Hana Čepáková (4.roč.)

 • Vdňoch 10. a 11.4.2018 prebehol na našej škole zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.

  Fotografie si môžete pozrieť v galérii Zápis prvákov.

 • Do galérie Vynášanie Moreny boli pridané fotografie.

  Dňa 22.03. 2018 sme sa spolu s našimi deťmi a spolužiakmi so ZŠ rozlúčili so zimou malou ukážkou vynášania Morény. Morénu sme si zhotovili spolu s deťmi v MŠ, ktorú sme následne za spevu vyniesli k obecnému potoku, kde sme ju zapálili a hodili do vody.

  Môžeme sa tešiť na jar.

 • Aktualizovali sme modul Poďakovanie

 • Aktualizovali sme modul ŠKD

 • Do galérie Prváci v krajskej knižnici boli pridané fotografie.

  Naši prváci si vyskúšali svoje čitateľské zručnosti v krajskej knižnici v Trenčíne. Knižnicu, ktorá nesie meno Michala Rešetku, navštívili hneď po veľkonočných prázdninách. Pani knihovníčky im pripravili veľmi zaujímavý program a prvákom tak pomohli získať bližší vzťah ku knihám. Viac foto.

  Švehlová, Melicherová

 • Darujte 2 % daní

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť a poukázali nášmu rodičovskému združeniu 2% z Vašich daní. Touto cestou získané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia našej školy a materskej školy. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Potrebné tlačivo a bližšie informácie nájdete v priečinku % dane.

  Za pomoc všetkým vopred ďakujeme!

 • Veľkonočné prázdniny

  Vedenie školy oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 29. marca 2018 do 3. apríla 2018 sú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie sa začne v stredu 4. apríla 2018.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
  Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
 • +421 42 4441255 riaditeľka školy
  +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
  +421 42 4441254 ekonómka
  +421 42 4468236 MŠ
  +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

Fotogaléria