Navigácia

  Návrh aktivít výchovnej činnosti počas prerušeného vyučovania Akcie v ŠKD O nás Výchovný program Prihláška do ŠKD

  Návrh aktivít výchovnej činnosti počas prerušeného vyučovania

  Čo robiť s deťmi vo voľnom čase?

  TVOV (Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy)

  Pohybové a relaxačné hry- rozcvička, Čiara Ciara.pdf    Rozcvicka1.pdf
  Pohybové a relaxačno- oddychové hry- Čo zmizlo? , Co_zmizlo.pdf
  Pohybové a relaxačné hry- TVOV_3-rozcvicka-2.pdfTVOV_3-_nebo.pdf 
  Pohybové a relaxačno-oddychové hry- TVOV_4-_kto_uhadne.pdf

  PEOV (Prírodovedno- enviromentálna oblasť výchovy)

  Ochrana životného prostredia- Deň Zeme

  Pozrieť krátku prezentáciu a vypracovať pracovné hárky. Vyrobiť zeleného panáčika viď príklad alebo 4ročné obdobia našej zeme, viď príklad PEOV.pdf

  SVOV (Spoločensko- vedná oblasť výchovy)

  Dodržiavanie školského poriadku v ŠKD- osobná zodpovednosť a zodpovednosť za vykonanú prácu - SVOV_2-zodpovednost.pdf
  Čo je konflikt- vysvetliť pojem konflikt, príčiny konfliktu a jeho riešenie SVOV-Konflikt.pdf

  EVOV (Esteticko- výchovná oblasť výchovy)

  Estetické cítenie a vnímanie- príprava kultúrneho programu ku Dňu matiek- naučiť sa básničku a pre mamu viď príoha - EVOV.pdf

  PTOV (Pracovno- technická oblasť výchovy)

  Manipulačné zručnosti- výroba motýľa- pozrieť si link na video a e-book, vyrobiť životný cyklus motýľa podľa ukážky PTOV.pdf
  Rozvoj jemnej motoriky- vítanie jari- skupinová práca- zo žltého papiera alebo z odpadového materiálu napr. kartón od vajíčok vyrobiť kuriatka, vyfúkať vajíčka a vymaľovať kraslice na zavesenie na konárik s kuriatkami. Ukážky sú tu:  PTOV2.pdf

  VOV (Vzdelávacia oblasť výchovy)

  Jazykolamy, doplňovačky,- vyhľadávanie a vyriešenie krížoviek z detského časopisu- súťaž- pomocou jazykolamov si precvičiť jazýček, vyplniť doplňovačky VOV1-jazykolamy__doplnovacky.pdf
  Povesť – čítanie s porozumením- prečítať dej povesti a odpovedať na aplikačné otázky z prečítaného deja viď príloha - VOV2-_Povest.pdf
  Maľované čítanie- uložiť postrihané vety podľa postupnosti deja z prečítanej rozprávky VOV3-_Malovane_citanie.pdf

  Rekreačný poldeň - hry

  Hľadanie pokladu- s indíciami vo vnútri

  Zasypať lístky múkou, tak aby nebolo vidno číslo. Vo vnútri lístočka sa vždy ukrýva jedna indícia- úloha ktorú musí hľadač pokladu splniť aby mohol nájsť ďalší lístok s číslom a indíciou. Hľadač musí hľadať čísla postupne nie na preskok. Čiže 1,2,3,4,5. V poslednom lístočku sa ukrýva návod, kde je poklad ukrytý. Na prvých lístočkoch môžu byť úlohy napríklad: urob 5 drepov, druhý lístok povedz rýchlo za sebou 3x koleso, koleso, okolesilo si sa atď.

  Víly a obri

  Pri tejto hre použijete hudbu. Pri hlasnej hre si budete predstavovať, že ste veľkí, rozhnevaní obri, ktorí dupocú. Keď nám hudba stíchne, premeníme sa na víly, ktoré žijú v obrovom dome. Musíme byť takí ľahučkí, že pri poletovaní nás vôbec nepočuť. Počas hry pri stíšení hudby lietame potichučky ako víly a pri hudbe hlasnej, dupoceme ako obri.

  Čo hovorí Peter?

  Pri tejto hre budeme robiť to, čo povie Peter, no len v prípade, že najprv povie: „Peter hovorí...“ Keď napríklad povie: „Peter hovorí zdvihni ruky,“ musíte zdvihnúť ruky, ale ak povie iba: „zdvihni ruky,“ povel nebudete opakovať. Ak sa niekto pomýli, vypadáva z hry. (Peter hovorí: skáč na jednej nohe, skáč okolo stromu...)

  Zahrajme sa na stromy

  Strom je jedna veľká rastlina. Je silnejší a vyšší ako ostatné rastliny vyskytujúce sa na Zemi. Cieľom hry je naučiť sa, že aj stromy a ostatné rastliny sa pohybujú. Najprv sa stočíte do klbka a tvárite sa, že ste ešte len malý krík. Kľaknete si a pažami urobíte malý kruh. Kolísaním dopredu a dozadu naznačíte, že ste malým stromčekom, s ktorým sa pohráva vetrík. Pomaly vstávate, ako by ste rástli a tvár otáčate smerom k slniečku. Zrazu k vám prišiel silný vietor, ako fúka, stromy sa hýbu a konáre tiež.
  Ale vietor prestal, slniečko zasvietilo a my sme vyrástli na krásne silné stromy. Natiahneme ruky ako konáre a usmievame sa na slnko, pretože mu ďakujeme za život.

  Stonožka ide cez hory

  Na dvore si postavíte prekážkovú dráhu pomocou latiek, plastových fliaš... Dieťa urobí stonožku tak, že si kľakne a položí dlane na zem, rodič alebo súrodenec ho chytí za členky. Stonožka je pripravená a môže zdolávať prekážkovú dráhu.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria