Navigácia

  Poďakovanie

  Školský rok 2018/2019

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca ďakuje:

  • Ing. Petrovi Melovi za sladké darčeky pre masky, ktoré sa zúčastnili školského karnevalu
  • ochotným rodičom, učiteľom, zamestnancom školy a sponzorom, ktorí sa zapojili do prípravy a realizácie Benefičného konceru a tiež všetkým návštevníkom, ktorí prišli podporiť našu školu.

   

  Školský rok 2017/2018

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca ďakuje:

  • Ing. Petrovi Melovi za sladké darčeky pre všetkých žiakov školy k MDD,
  • Ing. Jozefovi Tomanovi za výrobu a montáž oporných tyčí na chodbu školy,
  • pani Miriam Bezdedovej a firme CTS-consult za venovanie kancelárskeho nábytku do priestorov materskej školy a kabinetu telesnej výchovy a zároveň Ing. Jozefovi Tomanovi za pomoc pri jeho prevoze,
  • ochotným rodičom, učiteľom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do prípravy a realizácie Benefičného konceru a tiež všetkým návštevníkom, ktorí prišli podporiť našu školu.

   

  Školský rok 2016/2017

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca ďakuje:

  • Ing. Jozefovi Tomanovi za výrobu stojanu na mapy do kabinetu dejepisu,
  • ochotným rodičom, učiteľom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do prípravy a realizácie Benefičného konceru a tiež všetkým návštevníkom, ktorí prišli podporiť našu školu
  • Ing. Jozefovi Tomanovi, ktorý upravil učiteľské stoly v zborovni základnej školy, 
  • pánovi Patrikovi Holičovi, ktorý zabezpečil žalúzie do novej spálne v materskej škole a trávnikové palisády (obrubníky) okolo bylinkovej záhradky v MŠ,
  • Rade rodičov pri ZŠ s MŠ za zakúpenie a osadenie gumovej dlažby pod zelenú telocvičňu, rodine Ondričkovej, rodine Briestenskej a všetkým zúčastneným za pomoc pri jej montáži,
  • Ing. Jozefovi Tomanovi za výrobu a osadenie nového stojanu na náradie v náraďovni ZŠ.

   

   

  Školský rok 2015/2016

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca ďakuje:

  • pani Lenke Mikuškovej za zakúpenie podsedákov na stoličky pre žiakov 4. ročníka
  • Rade rodičov pri ZŠ s MŠ za zakúpenie podsedákov na stoličky pre žiakov 1.-3.ročníka
  • ochotným ľudom z radov rodičov i učiteľov, ktorí sa zapojili do prípravy a realizácie Benefičného konceru a tiež všetkým návštevníkom, ktorí prišli podporiť našu školu
  • rodine pána Ľubomíra Briestenského za výrobu a montáž javiska pre našu školu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria