Navigácia

  2% dane

  Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2020 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte obidve tlačivá  na sekretariát ZŠ, alebo daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

   

  Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

  • Uviediete priamo v daňovom priznaní (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania), že podiel dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi.

   

  Obchodné meno (Názov): SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou

  Právna forma: občianske združenie

  Sídlo: Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca

  IČO/SID:  173196171315

   

  V  prílohe prikladáme vyhlásenie na poukázanie  2 % zaplatenej dane a tlačivo na potvrdenie od zamestnávateľa.

  Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

  potvrdenie_o_zapleteni_dane_2018.pdf

   

                                                                                                 Ing. Híreš Peter

                                                                                                  predseda RZ

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria