Navigácia

  Priestorové projekty Enviroprojekt 2014

  Projekty žiakov

  Šk. rok 2019/2020

  Projekty z predmetu Technika 

  Žiaci 7. ročníka v rámci témy Technické stroje vytvorili niekoľko zaujímavých projektov. Pozrite si ich v nasledujúcom odkaze:

  Marko Makás a Oliver Kutej  - VID_20200114_104216.mp4

  Vladimír Jáňa a Dušan Belian - VID_20200114_104500.mp4

  Šk. rok 2018/2019

  Deň knižníc na našej škole

  Medzinárodný deň knižníc sme si v tomto roku pripomenuli peknou celoškolskou akciou s názvom Spoznávame európskych spisovateľov. Výstup z tejto zaujímavej akcie si môžete pozrieť v priloženom katalógu.

  Spoznavame_europskych_spisovatelov_-_katalog.pdf

  Šk. rok 2017/2018

  Piataci - naši kúzelníci × chemici

  Nie je tomu tak dávno, keď vyučujúci na hodine geografie bol v pozore a hasiace prístroje na škole sa chveli  nedočkavosťou. Naši malí piataci si totiž v rámci zážitkového, projektového vyučovania pripravili malé kúzelnícke  predstavenie. Zapojili svoju fantáziu a zostrojili sopky , ktoré predviedli svojim spolužiakom a predháňali  sa jeden pred druhým, ktorého sopka  vybuchne viac, predvedie viac vytekajúcej lávy, sopečného popola  a pod. Naozaj vytvorili úžasné malé dielka, s ktorými sa radi pochvália i na webovej stránke našej školy.

   

  Projekt Zelené oči

  V rámci projektu Zelené oči - Školská záhrada zdroj vedomostí a relaxu podporeného TSK si žiaci pripravili prezentácie na tému kompostovanie. Najlepšie z nich si môžete pozrieť:

  Kompostovanie__Danova.pptx

  Kompostovanie_Minarik.pptx

  Kompostovanie_Predna.pptx

  Projekt Tri groše

  V rámci projektu Tri groše žiaci pripravili niekoľko prezentácii:

  -  prezentáciu o zadnej strane 2-eurových mincí,

  - prezentáciu, ktorá zachytáva výsledky vstupnej ankety v grafickom spracovaní.

  Tie najlepšie si môžete pozrieť v tomto odkaze:

  2-mince.pptx

  Tri__gose_-_vstupna_anketa_Kvasnicova_Kamila.pptx

  Tri_grose_-__vstupna_anketa_Tomkova_Maria.pptx

   

  Šk. rok 2016/2017

  Projekty z MDD - Experimentujeme ....

  V rámci MDD sme ukutočnili veľa zaujímavých experimentov, ktoré naši žiaci prezentovali pred celou školou. Okrem toho ich preniesli i na papier a vy si ich môžete pozrieť tu:

  Projekty_-_format_A4.pdf

      

  Šk. rok 2015/2016

   

  Projekt Dvanásť hviezd Panny Márie

  Začalo to na hodinách občianskej náuky: hovorili sme aj o vlajke Európskej únie.   Je na nej 12 hviezd a nevedeli sme, prečo práve tento symbol. Čo vyjadruje?

  Našli sme rôzne odpovede: počet mesiacov v roku, počet čísel na hodinách, dvanásť znamení zverokruhu či dvanásť apoštolov. Ako však európska vlajka vznikla naozaj?

  Dvanásť hviezd „z občianskej“ sme pretavili do „náboženstva“ a výsledkom je táto prezentácia – pozrite si súhrnnú prácu žiakov 7. ročníka ... prinášame ju vo formáte PDF.

  Dvanast_hviezd_Panny_Marie.pdf

   

  Projekt Motýľ - 4.ročník

  Žiaci štvrtého ročníka mali možnosť na hodinách prírodovedy pozorovať vývin motýľa. Keď z kukiel vyleteli krásne farebné motýle, žiaci ich vypustili na slobodu. Pozrite si fotografie v našej galérii.

  Projekt Moja família

  V rámci aplikácie prierezovej témy Finančná gramotnosť do vyučovania sa v našej škole uskutočnil projekt, ktorý zahŕňal viaceré aktivity. Jednou z aktivít bola anketa s názvom Spotrebiteľské návyky, ktorú uskutočnili žiaci šiesteho ročníka prostredníctvom svojich rodičov. Žiaci zrealizovanú anketu vyhodnotili a výsledky spracovali do prezentácie s využitím grafov. Pozrite si dve najlepšie prezentácie žiakov 6.A a 6.B triedy.

  Vyhodnotenie_ankety_-_Sekeras_6.A.pptx

  Vyhodnotenie_ankety_-_Mikusova_6.B.pptx

   

  Projekt Sopky alebo Piataci - výmyselníci

  Žiaci z V. A. triedy sa zhostili úlohy vytvoriť modely sopiek naozaj výborne. Výtvory žiakov verne napodobili procesy a javy, ktoré sú typické pri aktivite sopiek - sopky dymili, magma sa vylievala, "tuhla na povrchu". Za perfektné spracovanie úlohy si zaslúžili pochvalu a samozrejme aj ohodnotenie známkou - výborná. fotografie projektov si pozrite v našej fotogalérii.

   

  Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc sa v tomto roku niesol v znamení tvorivosti. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteliek vytvorili niekoľko krásnych projektov:

  1. ročník

  Vytvorenie vlasnej ilustrovanej knihy bola úloha pre prváčikov v oboch triedach. Na základe divadelného predstavenia a prečítanej knihy ČIN ČIN žiaci nakreslili ilustrácie, z ktorých vznikli malé knižky.

  2.ročník

  Na základe prečítanej literatúry mali žiaci druhého ročníka vytvoriť strom prečítaných kníh. Práca sa im vydarila a strom krášli priestory na dolnej chodbe našej školy. 

  3.ročník

  Žiaci tretieho ročníka sa zaujímali o rodný kraj a prečítali si povesť o našom hrade Košeca, kde žil tajomný rytier Smaragdus. Úlohou žiakov bolo vytvoriť tajomného rytiera z radov svojich spolužiakov a nakresliť ho. Pozrite sa, ako sa im darilo.

   

  4.ročník

  Štvrtáci sa zaujímali o náš región - Považie. Prečítali si informácie o našich hradoch a spracovali si projekt. Je zaujímavý a veľmi poučný. Aj ten si môžete podrobne pozrieť na dolnej chodbe našej školy.

   

  Európsky deň jazykov

  Dňa 23.9.2015 sa v našej škole uskutočnilo podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Keďže sa tento deň v našej škole pripomína už niekoľko rokov, každoročne pripravujeme pre deti inú formu spoznávania susedných národov a kultúr. V tomto roku bolo podujatie orientované na pamiatky a zaujímavé miesta vo svetových metropolách. Triedne kolektívy pripravovali 2 projekty - elektronickú prezentáciu a papierový plagát, prostredníctvom ktorých spoznávali zaujímavosti o svetových veľkomestách a zdokonaľovali sa v cudzom jazyku pozeraním filmov v ich pôvodnom znení. Výsledky ich práce  - elektronické prezentácie si môžete pozrieť kliknutím na nasledovné odkazy. Papierové projekty a ich prezentovanie pred spolužiakmi si pozrite v našej fotogalérii.

  5A_Vieden.ppt

  5B_Londyn.ppt

  6A_New_York.ppt

  6B_Rim.ppt

  7_Ateny.ppt

  8_Pariz.ppt

  9A_Berlin.ppt

  9B_Petrohrad.ppt

   

   

  Šk. rok 2014/2015

   

  Preventívny program: Emka to vie

  V mesiacovh marec a apríl sa v oboch triedach tretieho ročníka v spolupráci s CPPPaP v Dubnici nad Váhom realizoval preventívny program s názvom Emka to vie. V rámci tohto programu deti spracovali projekty, ktoré zobrazujú jednotlivé preberané témy. Projekty sú zachytené na fotografiách vo fotogalérii.

   

  Na vlastné oči: Vývin motýľa vo 4. ročníku

  Vo 4. ročníku sme pred troma týždňami v malej priehľadnej nádobke pozorovali malé húseničky, ktoré sa počas niekoľkých dní dvojnásobne zväčšili. O vrchnák nádoby sa zavesili v tvare fajočky a pekne sa zakuklili. Kukly mali veľmi zaujímavý tvar a z jednej strany akoby boli zdobené zlatými bodkami. Takýmto krásnym pozorovaním si štvrtáci pripomenuli dokonalú premenu hmyzu – vývin motýľov od malej húseničky, cez veľkú húsenicu, kuklu až po dospelého motýľa. Je rozdiel naučiť sa učivo z knihy alebo vidieť túto prekrásnu premenu vlastnými očami. Po dokončení tejto veľkolepej premeny sme dospelé motýle spoločne vypustili v záhradke našej školy. Niektorým sa od nás vôbec nechcelo odísť. Pozrite si  fotoalbum.

   

   

  Na hodinách biológie žiaci 5. ročníka lisovali rastliny a vytvorili krásny herbár, ktorý sa stal súčasťou kabinetnej zbierky tohoto predmetu. Táto aktivita sa realizovala v rámci Enviroprojektu 2014. Herbár je zachytený vo fotogalérii, v albume s rovnakým názvom. 

  V rámci aktivít Enviroprojektu 2014, do ktorého sa zapojila naša škola, vznikla fotokniha, ktorá ponúka prehľad rastlinstva v okolí našej školy. Pracovali na nej žiaci 6. ročníka. Nájdete ju vo fotogalérii, v albume Fotokniha Poznám a chránim.

  Na hodinách občianskej náuky sa žiaci pokúsili vytvoriť historické pamiatky v našej obci - kostol, kaplnku i slnečné hodiny. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako sa im to podarilo.

  Šk. rok 2013/2014

  Žiaci na hodine geografie vytvorili priestorové projekty, ktoré znázorňujú sopku a krajinu po zemetrasení. Fotogragie niektorých projektov nájdete vo fotogalérii, v albume Projekty žiakov.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria